<

Naam mavo keert terug bij het Lauwers College

Lauwers College, 2 november 2017

De naam mavo maakt een comeback. De mavo komt per 1 augustus 2018 in de plaats van de theoretische leerweg (vmbo-TL).

De naamswijziging geldt voor alle vmbo-TL-klassen op alle drie vestigingen van het Lauwers College in Buitenpost, Kollum en Grijpskerk. De mavo - middelbaar algemeen vormend onderwijs - heeft een vertrouwde naam en komt beter over.

Ook vindt het Lauwers College dat de naam mavo duidelijker aangeeft dat deze leerweg niet alleen naar het mbo leidt, maar ook naar de havo. “Daarmee onderscheidt de mavo zich van de basisberoeps- en kaderberoepsgerichte leerwegen (vmbo-BB en vmbo-KB), die juist opleiden voor het mbo”, aldus locatiedirecteur Gretha Dam van de vestiging Buitenpost van het Lauwers College.

In de ogen van Sjoerd de Jong - locatiedirecteur van de vestigingen Kollum en Grijpskerk van het Lauwers College - ontbeert TL de uitstraling die de mavo altijd had. “Binnen het vmbo heeft de theoretische component nooit de juiste status gekregen”, vindt de Jong. “En dat terwijl TL heel dichtbij havo/vwo zit.”

De naam TL heeft ook nooit geleefd, aldus de Jong. “Op informatieavonden moest ik ouders elke keer weer uitleggen wat KB en wat TL is. Ter verduidelijking sprak ik dan liever over de ‘oude mavo’. De mavo is een herkenbare schoolsoort.”

De terugkeer van de naam mavo bij het Lauwers College heeft geen gevolgen voor de inhoud van de opleiding. Deze blijft zoals ze nu is. Leerlingen van het Lauwers College die vanaf volgend schooljaar eindexamen gaan doen op de mavo, krijgen derhalve gewoon een vmbo-TL-diploma. Hiermee kunnen ze doorstromen naar het mbo of de havo.