<

Mondkapjesplicht

Lauwers College, 6 november 2020

Het OMT heeft vorige week aan het kabinet geadviseerd om (de bovenbouw van) alle scholen (waaronder die van het Lauwers College) in het gehele land te sluiten. Gelukkig heeft het kabinet besloten dat niet te doen. In Twente gaat het overigens niet goed met het aantal besmettingen en het zou zo maar kunnen dat scholen daar in de loop van volgende week wel gesloten worden. Als eindverantwoordelijke bestuurder wil ik mijn uiterste best doen om de sluiting van het Lauwers College te voorkomen en daarvoor vraag ik jullie hulp en steun.

Inmiddels heeft onze landelijke overheid in Den Haag de verplichting tot het dragen van mondkapjes goedgekeurd. Op onze scholen zien we dat het voor veel leerlingen (nog) lastig is om buiten de les even hun mondkapje op te doen. En dat is dan weer lastig voor onze docenten. Want onze docenten staan dagelijks voor de klas en ontmoeten op een schooldag dus veel leerlingen. Zij willen graag veilig les blijven geven. Maar als leerlingen hun mondkapje niet opzetten, voelt dat voor docenten niet veilig. Hopelijk hebben jullie daar begrip voor. Dat geldt nog sterker voor docenten die thuis gezinsleden hebben die kwetsbaar zijn. Docenten geven betere lessen als zij zich veilig voelen en daarom hebben we met instemming van alle geledingen (ouders, leerlingen en medewerkers) van onze Medezeggenschapsraad besloten vanaf komende maandag 9 november op onze scholen een mondkapjesplicht in te voeren.

Zoals we volgens de verkeersregels in de auto pas gas geven als het verkeerslicht op groen staat, mogen we volgende week volgens onze nieuwe schoolregel pas de school in nadat we een mondkapje hebben opgezet. Het mondkapje hoeft tijdens de les niet op. Vervolgens zetten we het mondkapje weer op bij het verlaten van het leslokaal (zie de visual van de Rijksoverheid in bijlage 2) als we door de gangen op weg gaan naar de volgende les in een ander lokaal. Feitelijk is dat een kleine moeite, want het is hooguit enkele minuten per keer. Het enige lastige is dat we het niet gewend zijn en er dus moeite voor moeten doen om het niet te vergeten. Docenten zijn bereid om de leerlingen daarbij te helpen en hen aan het einde van de les eraan te herinneren om het mondkapje weer op te doen. De totale tijd (over een hele schooldag) voor het dragen van een mondkapje valt dan erg mee. In het geval kinderen een beperking (aan de luchtwegen) of een chronische aandoening hebben, kunnen hun ouder(s)/verzorger(s) aan de team- of locatieleiding om vrijstelling van de mondkapjesplicht vragen. Ook kunnen ouder(s) / verzorger(s) in geval van andere zorgen of vragen contact opnemen via telefoon of mail.

Laten we er zo samen voor zorgen dat iedereen (medewerkers, leerlingen en gezinsleden thuis) gezond blijft en dat onze docenten les mogen blijven geven aan onze leerlingen. Samen kunnen we het verschil maken en met het consequent dragen van een mondkapje dragen we eraan bij om het Corona-virus zoveel mogelijk buiten de schoolmuren te houden. Dan blijft het Lauwers College open en daar kunnen we dan met elkaar trots op zijn. Ik vertrouw op jullie begrip en medewerking.

Met vriendelijke groet mede namens directie en schoolleiding,

Rombout de Wit
Bestuurder Lauwers College

Bijlage 1 Beslisboom Corona Voortgezet Onderwijs
Bijlage 2 Visual Rijksoverheid Corona 4 november 2020