<

Mondkapjes: wat doen we bij het Lauwers College?

Lauwers College, 2 oktober 2020

Het kabinet is eerder deze week met het “dringende” advies gekomen om mondkapjes te dragen in publieke binnenruimtes. Vandaag doet het bestuur van de VO-Raad een appèl op het kabinet om ook voor het onderwijs met een duidelijke landelijke richtlijn te komen. Vooruitlopend daarop adviseert de VO-Raad nu reeds “dringend” om tijdens pauzes en bij verplaatsingen mondkapjes te dragen. Dat geldt dan zowel voor alle medewerkers als onze leerlingen.

De bestuurder heeft hierover donderdagochtend overleg gevoerd met de collega-bestuurders van onze Fricolore-coöperatie. Samengevat komt onze discussie met conclusie op het volgende neer: 

 • Alle scholen (van de Fricolore groep) hebben behoefte aan duidelijkheid over het wel of niet dragen van mondkapjes;
 • We zijn geen experts en kunnen de verschillende wetenschappelijke inzichten en opvattingen over de werking en het effect van de mondkapjes niet op hun merites beoordelen;
 • Op grond daarvan besluiten de scholen die aangesloten zijn bij de Fricolore-groep, waaronder het Lauwers College, om de richtlijnen en “dringende” adviezen van de overheid en het RIVM (respectievelijk de VO-Raad) te volgen;
 • Wij verwachten dat het kabinet vrijdag 2 oktober 2020 het advies van de VO-Raad (zie bijlage) over zal nemen, hetgeen een “dringend” advies inhoudt voor het dragen van mondkapjes bij verplaatsingen (entree, gangen, trappen, kantine, zitkuil etc.) en tijdens pauzes;
 • Mondkapjes kunnen vervolgens worden afgedaan bij het verzorgen van de lessen vanaf de “safety”-zone, zittend op een vaste stoel in een leslokaal of achter het bureau in kantoor of nadat het schoolgebouw is verlaten;
 • Het Lauwers College gaat geen mondkapjes verplichten zolang een dergelijk richtlijn niet door de landelijke overheid wordt afgekondigd;
 • Zolang er geen plicht is, zal het Lauwers College het dragen ook niet dwingend verplichten, maar wel stimuleren waarbij van bestuur, directie en alle medewerkers wordt gevraagd om zichtbaar het goede voorbeeld te geven. 

Leerlingen en medewerkers hebben een eigen verantwoordelijkheid bij het in acht nemen van de richtlijnen van het RIVM bij de gezamenlijke bestrijding van het Corona-virus. Dit geldt dus ook voor het dragen van mondkapjes. Om dit te ondersteunen zal het Lauwers College dit bij aanvang als volgt faciliteren:

 • We stellen gedurende de maand oktober mondkapjes gratis ter beschikking aan al onze leerlingen en medewerkers;
 • Vanaf maandag 5 oktober zullen mondkapjes op onze scholen bij de entree beschikbaar zijn;
 • De mondkapjes zullen worden uitgereikt door medewerkers of in dozen klaar staan, waarbij leerlingen en medewerkers zelf een kapje kunnen nemen en opdoen;
 • Na de facilitering door het Lauwers College gedurende de maand oktober worden medewerkers en leerlingen vanaf 1 november geacht zelf voor eigen mondkapjes te zorgen;
 • Met dit beleid volgen en faciliteren we het “dringende” advies van de overheid en zijn we ervan overtuigd dat we als leerlingen, docenten, staf, ondersteunend personeel, teamleiders, directie en bestuur met elkaar er alles aan doen om het Corona-virus op onze scholen buiten de deur te houden;
 • Wij danken allen voor jullie medewerking opdat wij allen thuis en met onze familie gezond blijven!

Namens directie en bestuur, 

Rombout de Wit
Bestuurder Lauwers College

Bijlage: VO-raad: dringend advies voor dragen mondkapje op school