<

Met kick-off T&T op weg naar ‘een mooi vak’

Lauwers College, 3 november 2021

De aftrap van de ontwikkeling van het spiksplinternieuwe vak Technologie & Toepassing (T&T) op een viertal middelbare scholen in Noordoost-Friesland is een groot succes geworden. In een pilot gingen mavo/tl-leerlingen aan de slag met diverse opdrachten. ,,De kinderen waren heel erg enthousiast. Dit vraagt om een herhaling.”

De resultaten van de T&T-challenge, een onderdeel van het project Sterk Techniekonderwijs Noordoost-Friesland (STO-NOF), werden woensdag 27 oktober op het Lauwers College in Buitenpost gepresenteerd. Samen met Dalton Dokkum (Piter Jelles), het Dockinga College (Dokkum) en Aeres Buitenpost (voorheen Nordwin College) speelt het Lauwers College alvast in op toekomstige ontwikkelingen. Met ingang van augustus 2024 zijn de scholen verplicht om in de bovenbouw van de mavo/tl een praktijkgericht vak als examenvak aan te bieden.

Op de presentatiemarkt waren naast eerste-, tweede- en derdeklassers en docenten van de vier scholen ook mbo-leerlingen en een vertegenwoordiger van de brancheorganisaties present. ,,Dit helpt prima om het proces op gang te brengen”, glimlachte T&T-projectcoördinator Sipke Saakstra over de aanwezigheid van de diverse geledingen. ,,Het is goed om met elkaar in contact te komen. Dit is een prachtig mooie start.”

Techniekdocent Jelle Hoogterp van het Lauwers College hecht eveneens veel waarde aan verbindingen. ,,Het doel is ook om als scholen gezamenlijk op te trekken”, zei Hoogterp in z’n openingspraatje bij de feestelijke happening in Buitenpost, waar ook nog een dronedemo werd gehouden. ,,Hier kan iets heel moois uitkomen”, klonk het met het oog op de ontwikkeling van T&T. Hoogterp toonde zich net als Saakstra zeer tevreden over de kick-off. Voor hem vormden op de afrondende middag de speeddates tussen de leerlingen van de middelbare scholen en de mbo’ers één van de hoogtepunten. ,,Dat was heel leuk om te zien.”  

Bij de scholenchallenge stonden opdrachten uit de diverse werelden van de techniek op het programma. Deze vier bètawerelden waren Mens & Gezondheid; Energie, Water & Veiligheid; Wonen, Werken & Verkeer en Ontwerp, Productie & Wereldhandel. André Beeksma, die namens de brancheorganisaties bouw, infra en groen in Buitenpost was, vindt het geweldig dat techniek onderdeel wordt van het lesprogramma van de mavo/tl-leerling. Hij juicht het toe dat de kinderen straks ook kunnen proeven aan de praktijk. ,,Die kant moeten we veel meer uit. Het is mooi dat kinderen buiten komen en kunnen kijken waar hun hart ligt. Én we zitten te schreeuwen om personeel.”

Met de challenge konden de scholen ook een mooie prijs winnen. Deze aanmoedigingsprijs - een drone - ging naar Dalton Dokkum. ,,Dit hadden we niet verwacht”, reageerden de leerlingen Lillian Bleeker en Lonneke Koning blij. De beide meiden, die samen met Uilke Kooistra en Rick Hoekstra het winnende team vormden, hadden zich beziggehouden met tiny houses (‘iets duurzaams en iets creatiefs’). Aan de opdracht beleefden ze veel plezier. ,,Het was heel interessant. T&T is een heel leuk vak.”

De leerlingen van Aeres hebben eveneens volop genoten van de challenge, aldus techniek-docent Martin Lelie. ,Ze waren heel erg enthousiast.” Waar de andere scholen met tweedeklassers aan de opdrachten werkten, was Aeres van de partij met allemaal eersteklassers. ,,Ik ben vreselijk trots op ze. Ze hebben het geweldig gedaan.” Zelf ervoer Lelie de kruisbestuivingen als zeer positief. ,,De samenwerking met andere scholen en collega’s en even een kijkje op een andere locatie hoe daar dingen worden gedaan; dat is mijn pluspunt.”