<

Mavo 2 op bedrijfsbezoek - moai op paad

Buitenpost, 25 maart 2024

Leerlingen maken een windmolentjeLeerlingen maken een windmolentje

BUITENPOST/KOOTSTERTILLE - Een kleine zestig leerlingen van Lauwers College Buitenpost hebben een bezoek gebracht aan negen bedrijven in de regio. Interessant, leuk, verrassend; het is een greep uit de reacties van de scholieren die ‘efkes moai op paad’ waren.

Ook de bedrijven en organisaties waar de mavo-2-leerlingen over de vloer kwamen, lieten zich enthousiast uit over de visite. ,,De jeugd is onze toekomst en moet gewoon weten wat hier in de omgeving allemaal te doen is. Dan krijgen ze er een gevoel bij”, zo stelde één van de ondernemers over de tour. ,,Dit is een prima initiatief, absoluut!”

De leerlingen gingen op een tweetal donderdagmiddagen in kleine groepen langs de bedrijven in Buitenpost en Kootstertille. In eerstgenoemde plaats waren ze te gast bij Minco Bouwmaterialen, De Haan Bouwbedrijf, MOAi Grien van het gemeentelijke participatiebedrijf MOA, Jansma en Van Dijk (infra en milieu), botanische tuin De Kruidhof en de brandweer.

Doe-activiteiten

Stertil - fabrikant van hefbruggen en leverancier van dockproducten, Biddle - ventilatie- en klimaatsystemenproducent - en Wetterskip Fryslân zetten in Kootstertille de deuren open. Bij het Wetterskip namen de scholieren een kijkje bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Alde Dyk. Naast rondleidingen kregen de leerlingen op de meeste locaties ook nog een doe-activiteit voorgeschoteld, waarbij onder meer wiskunde in de praktijk kon worden toegepast en enthousiast windmolens werden geassembleerd. Ook was er een ritje met de brandweerauto.

Beroepsoriëntatie

Het Lauwers College in Buitenpost vindt het belangrijk dat leerlingen zich zo vroeg mogelijk oriënteren op hun latere loopbaan. ,,Door een blik buiten de schoolmuren te werpen, krijgen ze een beeld van de mogelijkheden", aldus techniekdocent Jelle Hoogterp. Door het stimuleringsprogramma Sterk Techniekonderwijs in Noordoost-Friesland (STO-NOF), dat het enthousiasme voor techniek en technologie in de regio moet aanwakkeren, zijn die verbindingen tussen het onderwijs en het ondernemersveld ook daadwerkelijk te realiseren.

Bij de visites aan de bedrijven kwam goed aan het licht dat techniek en technologie zeer breed is. Daarnaast kregen de leerlingen op een aantal adressen een inkijkje in de sociaal-maatschappelijke rol van een onderneming. Bij de MOA bijvoorbeeld werd duidelijk dat de organisatie veel meer omvat ‘dan alleen het werk’.

Relatiebeheerder Harriët Hoekstra-de Jong van STO-NOF, die dé schakel vormt tussen de scholen en het bedrijfsleven, toonde zich onder de indruk van wat de ondernemingen allemaal op touw hadden gezet. ,,Het is geweldig.” De bedrijven lieten blijken open te staan voor verdere verbindingen. ,,De leerlingen zijn de werknemers en werkgevers van later. Als bedrijf moet je daar je steentje aan bijdragen. Het is mooi om dat op deze manier te mogen en kunnen doen.”

 

Foto’s: STO-NOF