<

Marije Reitsema van Lauwers College Buitenpost wint FeRstival 2022

Buitenpost, 19 december 2022

Marije Reitsema (midden)

Afgelopen zaterdag vond de finale van de 79e editie van het FeRstival plaats in het Posthuis Theater te Heerenveen; de grootste voordrachtswedstijd van Fryslân. Tijdens de finale namen leerlingen uit het voortgezet onderwijs het tegen elkaar op, maar er was plek voor één winnaar: Marije Reitsema (midden van de foto). Deze zesdejaars vwo-leerling van Lauwers College Buitenpost, wist de jury met Eigen gedicht van Elske Kampen omver te blazen. Daarmee won ze het FeRstival voor het tweede jaar op een rij in de categorie Toppers. 

De jury vond dat Reitsema de emotie er goed inlegde en hen wist te ontroeren. 'Je kon zien dat ze wist wat ze vertelde en zich goed in had geleefd', aldus Roelof Rooks, docent Engels en Fries op Lauwers College Buitenpost. 

FeRstival

FeRstival is de grootste voordrachtswedstrijd van Fryslân, waarbij leerlingen uit het voortgezet onderwijs het tegen elkaar opnemen. Er zijn vier groepen in de halve finale: Starters A (klas 1 vmbo), Starters B (havo,atheneum/gymnasium), Trochsetters (klas 2 en 3) en Toppers (klas 4 en hoger). Elke deelnemer kiest een couplet van de eigen categorie uit het boekje Fersefariaasje; het FeRstival-boekje van 2022. Hierin staan de nieuwe gedichten die speciaal voor het FeRstival zijn geschreven. Allemaal in het Fries. Wie het gedicht het beste voor kan dragen, wint het FeRstival. 

FeRstival wordt al sinds 1993 georganiseerd door Sintrum Frysk & Meartaligens van Cedin. Het doel hiervan is om de belangstelling van (Friese) literatuur te bevorderen, het schrijven van poëzie voor jongeren te promoten en te zorgen voor de verspreiding van poëzie over de scholen in Fryslân.  

Finale

Op zaterdag 17 december vond de finale plaats. Docent Roelof vertelt hierover. Geheel in de stijl van het FeRstival, in het Fries: 'FeRstival 2022 is wer oer en wat hawwe we wer in moaie prestaasje levere. Foar de starters hat Yde Bosman syn bêst dien mei in moai gedicht fan Jurjen fan der Meer: Út Iten', mar moast er it ûnderspit delvje. Hy wol takom jier wer mei ferve meidwaan! Foar de trochsetters kategory hawwe Daniek Douwes en Jildou Reitsema ek harren bêst dien mei de gedichten Ús Lan' en 'It Famke' respektyflik. It wie in moaie middei en de spanningen rûnen heech, mar wy geane mei de holle heech werom nei Bûtenpost en gean mei goede moed takom jier yn.'

Kijk voor meer informatie op www.ferstival.frl