<

Locatie Buitenpost genomineerd voor Onderwijsprijs voor de provincie Fryslân

Buitenpost, 13 december 2018

In oktober jongstleden heeft Bas Douma namens het Lauwers College het project scheikunde-chemie aangemeld om mee te dingen naar de Onderwijsprijs voor de provincie Fryslân.

Dit chemie-scheikundeproject is bedoeld om inzicht te geven in het feit dat chemie-scheikunde een onderdeel is van ons dagelijks leven en niet alleen gaat over gevaarlijke stoffen en moeilijke theorieën. Door deelname aan het project willen we de onderzoekende houding van leerlingen versterken.

De opdracht is dat leerlingen op een scheikundige manier naar een alledaags proces kijken. Ze maken gebruik van voedingsmiddelen, die we in het dagelijks leven als vanzelfsprekend beschouwen, zoals cake, koekjes, frites, mayonaise of pizza. Leerlingen moeten bij elke stap hun scheikundige kennis toepassen of uitbreiden.
De motivatie om de processtappen tot een goed einde te brengen is groot, niet in de laatste plaats omdat ze het eindproduct, mits goed bereid, zelf mogen opeten!

Op vrijdag 25 januari 2019 wordt bekendgemaakt wie van de genomineerden de prijs gaat winnen. De prijsuitreiking vindt plaats vanaf 14.00 uur in het provinciehuis, Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden. De prijzen worden uitgereikt door Sietske Poepjes, gedeputeerde van o.a. Taal, Media, Kunst en Cultuur.

Naast de onderwijsprijzen zal ook per categorie een publieksprijs worden uitgereikt voor het best gepresenteerde project. Deze prijs is beschikbaar gesteld door het provinciebestuur van Fryslân. De winnaar van de Friese Onderwijsprijs wordt automatisch genomineerd voor de Nationale Onderwijsprijs. Deze zal worden uitgereikt op 27 maart 2019 in Leiden.

Vanaf deze plaats feliciteren wij Bas, zijn leerlingen en andere betrokkenen met deze nominatie en wij wachten het vervolg met belangstelling af!