<

Leerlingen week op pad met Duitse leeftijdsgenoten

Buitenpost, 6 november 2017

Zeven tweedeklasleerlingen van locatie Buitenpost zijn deze week in het Duitse Bochum voor een uitwisselingsproject. “We hebben er zin in. Maar het is spannend wat ons te wachten staat.”

Een schoolreisje is het zeker niet voor de zeven havo- en vwo-scholieren van de locatie Buitenpost van het Lauwers College, stelt docent Rynette Leenstra over het karakter van de trip. De leerlingen worden allemaal apart ondergebracht bij een gastgezin en draaien hierin mee. Met de zoon of dochter des huizes gaan ze mee naar school, de Matthias-Claudius-Schule in Bochum.

Op maandagochtend vertrokken Lisa de Bruine, Hilda Tjalma, Rosaliek Vellema, Rianne Zuidersma, Marissa de Vries, Mette Norbruis en Antje Smedes samen met hun begeleiders Rynette Leenstra en Harm Sterenberg richting het Ruhrgebied. Tot en met vrijdag verblijven ze in het circa 375.000 inwoners tellende Bochum. Daarmee vormt deze grote stad in het economisch hart van Duitsland voor de leerlingen een flink contrast met de rust en ruimte van het Fries-Groningse grensgebied.

De uitwisseling met de Matthias-Claudius-Schule is de eerste stap die het Lauwers College zet in het internationaliseringsproces van het onderwijs. In het voorjaar van 2018 brengt de Bochumse school een tegenbezoek aan Buitenpost. De komende jaren wil het Lauwers College voor alle drie locaties van de scholengemeenschap verder invulling geven aan het uitwisselingsproject en de internationalisering uitbreiden. “We willen eerst klein beginnen”, aldus docent Sterenberg, die Duits geeft. “De uitwisseling zetten we op touw om de kennis van de leerlingen te vergroten en hen letterlijk over de grenzen te laten zien. Het is goed om te worden ondergedompeld in een andere cultuur en daar contacten te maken.”

Voor het bezoek aan Bochum dienden zich in totaal twintig leerlingen aan. Bij de aanmelding moesten de tweedeklassers aangeven wat hun drijfveer en motieven waren om mee op reis te willen. Als voorbereiding zochten de leerlingen de afgelopen weken, vooral via WhatsApp, contact met hun Duitse leeftijdsgenoten. “Het eerste contact was heel grappig. Het leek wel wat op het invullen van een vriendenboekje”, aldus de ‘Bochum-meiden’. En dus ging het onder meer over school, sporten, (andere) hobby’s en het favoriete eten.

Voor wat dit laatste aspect betreft, verschilden de verhalen trouwens behoorlijk van elkaar. “Ze zeggen dat het eten daar vet lekker is”, kreeg een aantal Buitenposter scholieren te horen. Een ander kwam - na het aanhoren van diverse verhalen - tot de conclusie dat dit niet het geval is. “We zullen zien wat het wordt”, lachte Sterenberg bij een laatste briefing over de uitwisseling.

Datzelfde geldt voor de huisvesting bij de gastgezinnen en het vervoer naar school. Waar het in Bochum het de normaalste zaak van de wereld is dat ouders de kinderen brengen en halen of dat ze gebruik maken van de bus, komt het gros van de leerlingen van het Lauwers College op de fiets naar school. “Dat kunnen ze zich daar niet voorstellen”, weet Sterenberg.

Verder zijn de leerlingen, die per persoon een bijdrage van vijftig euro voor de uitwisseling neertelden, zeer benieuwd naar wat hun Duitse leeftijdsgenoten na schooltijd doen. “ ‘Ik ga mee naar het turnen’ en ‘mijn meisje heeft een paard’”, aldus een tweetal meiden. Daarnaast zijn ze - uiteraard - heel nieuwsgierig naar de gang van zaken op de Matthias-Claudius-Schule. Het leskrijgen in een andere taal; dat wordt nog een puntje, zo glimlachen ze. “Het is ook best wel gek. Dan hebben daar Frans in het Duits…”

Sterenberg is ervan overtuigd dat het weekje Bochum de Duitse taalvaardigheid de zeven leerlingen zeer ten goede komt. “Tachtig procent van een taal leren begint met durf”, stelt hij. Om het Duits in de praktijk te gebruiken in plaats van ‘plichtmatig’ in de lessen, is ook veel leuker, aldus de zeven meiden die ook het toekomstige voordeel zien. “We halen straks betere cijfers.”

Op de foto de leerlingen bij de laatste briefing met v.l.n.r. Lisa de Bruine, Hilda Tjalma, Rosaliek Vellema, begeleider Rynette Leenstra, Rianne Zuidersma, begeleider Harm Sterenberg, Marissa de Vries, Mette Norbruis en Antje Smedes. Foto: Lauwers College