<

Leerlingen klas 2 bezoeken de Matthias-Claudius-Schule in Bochum, Duitsland

Buitenpost, 13 december 2019

Maandag 11 november 2019 vertrekken zeven leerlingen uit klas 2 (Keimpe, Naomi, Lisa, Inge, Anna,  Tieneke en Wendy) samen met docenten Harm Sterenberg en Rynette Leenstra richting Bochum.

Het is inmiddels het derde opeenvolgende jaar dat deze uitwisseling wordt georganiseerd vanuit de gedachte van internationalisering. De leerlingen zijn allen een week te gast bij een leeftijdsgenoot in of in de nabije omgeving van het Duitse Bochum (Ruhrgebied).

Tijdens deze week neemt de Duitse leerling zijn/haar Nederlandse gast mee naar school en laat hem/haar kennismaken met en deelnemen aan de normale dagelijkse activiteiten gedurende een schoolweek. De Nederlandse leerlingen nemen op vrijwillige basis deel aan dit project.
Bij het vak Duits wordt de reis voorbereid. Welke kennis is nodig om je een beetje verstaanbaar te kunnen maken, welke zinnen zijn handig te kennen, wat is beleefd, wat zeg je wel, wat zeg je niet?

Naarmate de reis vordert, wordt het steeds rustiger in het busje: het is heel spannend om een week te gast te zijn bij een gezin dat je alleen nog maar van naam kent. Daarbij komt natuurlijk ook nog eens de taal; het merendeel van het Duits wordt tamelijk goed begrepen, maar het spreken is veel lastiger! Met Duits, Engels en Nederlands lukt het de leerlingen om met elkaar te communiceren.

Er wordt veel met elkaar vergeleken. Voor de Nederlandse leerlingen lijkt de Matthias-Claudius-Schule, op bepaalde momenten, iets meer op een verlengde basisschool. De jongste leerlingen zijn tien jaar, er zijn veel klassenleraren die meerdere vakken onderwijzen, waardoor er minder van klaslokaal gewisseld wordt. Het gebruik van de mobiele telefoon is strak aan banden gelegd binnen de school. Dat is wel even wennen!
Anderzijds is de Matthias-Claudius-Schule een school waar inclusief onderwijs wordt geboden. Er zijn veel leerlingen met zichtbare on onzichtbare handicaps, die onderdeel zijn van alle klassen. Dat heeft wel tot gevolg dat er veel meer volwassenen in een klaslokaal zijn dan alleen de (groeps)docent om de verschillende leerlingen te kunnen begeleiden. Hulpvaardigheid naar elkaar staat hoog in het vaandel op deze school.  Alles is anders en veel is hetzelfde.

Waarbij er eerst veel spanning is en het niet altijd van een leien dakje gaat, komen de Nederlandse leerlingen steeds meer los en ontpoppen de Duitse leerlingen zich als steeds betere gastheren/-vrouwen. De week vliegt voorbij.
Vrijdag wordt er innig en emotioneel afscheid van elkaar genomen. In de loop van het schooljaar zullen de Duitse leerlingen een tegenbezoek brengen aan het Lauwers College in Buitenpost. Al met al kijken de leerlingen en begeleiders van beide scholen terug op een enerverende en leerzame week!