<

Leerlingen Buitenpost op bezoek bij Kennis en Innovatiecentrum Noordoost Fryslân

Buitenpost, 24 november 2017

Op dinsdag 21 november bezocht een groep leerlingen uit de vierde klassen van het Lauwers College in Buitenpost het Kennis- en Innovatiecentrum (KEI) in Buitenpost. Deze groep neemt deel aan de Vecon Business School van het Lauwers College. Binnen de Vecon Business School maken de leerlingen kennis met ondernemerschap en leren ze vaardigheden waar ze in het hbo veel voordeel van kunnen hebben.

De directeur van het KEI, dhr. M. van der Veen, leidde de leerlingen rond en gaf daarna een presentatie over het doel en de activiteiten van het KEI. Het doel is om in samenwerking met ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden te zorgen voor een duurzame economische structuurversterking van het MKB-bedrijfsleven in de regio Noordoost-Fryslân. Dit is belangrijk, omdat het bewonersaantal van deze regio de komende jaren flink zal dalen. De activiteiten van het KEI richten zich onder meer op coaching van (startende) ondernemers, het stimuleren van netwerken, het bijeenbrengen van experts rondom een ondernemer of een groep van ondernemers, het organiseren van workshops en het ter beschikking stellen van flexibele ruimtes met goede faciliteiten. Kortom: het KEI is hét ondernemershuis dat ondersteuning biedt op het gebied van markt-, proces- en productinnovatie onder het motto “samenwerken is samen sterker”.

Dhr. van der Veen vertelde de leerlingen dat als je een onderneming wilt starten het heel belangrijk is om een goed ondernemingsplan op te stellen. Vanuit het KEI kan je ook daarbij ondersteuning krijgen. Voor de leerlingen was het interessant te weten dat leeftijd hierbij geen rol speelt: als ze ondernemer willen worden, kunnen ze niet vroeg genoeg beginnen! Ook belangrijk om te weten: ondersteuning vanuit het KEI is gratis. Op de vraag voor welke bedrijven de leerlingen een kans zagen in Buitenpost, werden o.a een “to-go” winkelconcept bij het station, een kinderkledingwinkel en een speelgoedwinkel genoemd. Meeste leerlingen gaven aan dat ze na hun studie graag in deze regio zouden willen blijven, maar dat er dan wel goede banen moesten zijn. Dhr. van der Veen onderschreef het belang van goede banen en huisvesting in de regio en gaf aan dat het KEI daar samen met ondernemers in de regio hard aan werkt.

De tweede spreker was dhr. J. Blom van de B&G Foodfactory uit Surhuisterveen, waarbij B&G staat voor Bijzonder en Genieten. De leerlingen kregen van hem uit eerste hand het verhaal te horen van zijn ervaringen als ondernemer. Voordat hij begon met zijn bedrijf, heeft hij gewerkt bij ABN/AMRO en was in die hoedanigheid bekend met het bedrijfsleven. Als ondernemer blijkt hij er nog meer bij betrokken te zijn. De leerlingen kregen van hem te horen hoe en waarom het bedrijf is onderverdeeld in delen met de BV- (Besloten vennootschap) of de vof-vorm (vennootschap onder firma). Naast bescherming van privévermogen levert het ook een beter inzicht in de prestaties van de verschillende bedrijfsonderdelen op.

Geen enkele onderneming doet dhr. Blom alleen. Bij elk onderdeel van het bedrijf is een (zaken-)partner betrokken. De gezagsverhouding is bewust niet 51%/49%, maar steeds 50%/50%. Hij gelooft heilig in gelijkwaardigheid van de ondernemers binnen een onderneming. Zijn slogan op dat gebied is: “Alleen als je deelt, kan je vermenigvuldigen.”

Aanvankelijk werd in een winkel in Surhuisterveen ook ijs verkocht. Dit ijs maakte men zelf. Daarna werd er ijs geproduceerd voor andere ondernemingen en namen supermarkten zoals Jumbo dit op in hun assortiment. Later werd besloten de productielijnen op te zetten voor andere bedrijven. Zo wordt er nu geproduceerd voor bedrijven uit Zweden en België. De afzet van de productie uit Surhuisterveen gaat naar maar liefst 14 landen.

Hoewel de eerste jaren met verlies werd gedraaid, is het tij gekeerd en wordt er winst gemaakt. Je moet wel blijven volhouden, zegt Blom. Hij hield de jonge aspirant-ondernemers voor dat een ondernemer risico moet willen nemen, tegen stress moet kunnen en over een groot doorzettingsvermogen moet beschikken. Ook is zijn echtgenote van belang: “Want zij stimuleert me, maar heeft me ook voor domme fouten behoed.” Een klankbord is voor een ondernemer onmisbaar zo vertelt Blom.

Ten slotte konden de leerlingen proeven van de producten van de B&G Foodcompany