<

Leerlingen Buitenpost laten hun stem horen

Buitenpost, 21 november 2023

Hoewel de Tweede Kamerverkiezingen pas morgen van start gaan, werd er gisteren al gestemd op het Lauwers College in Buitenpost tijdens de scholierenverkiezingen van ProDemos. Hierbij mochten ook de leerlingen die de stemgerechtigde leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, hun stem laten horen. Op deze manier konden ze ervaren hoe het is en hoe het werkt om te stemmen. De uitslag wordt bekendgemaakt op het landelijk journaal.

Geen 18, wel stemmen

Hoewel vele leerlingen van het Lauwers College in Buitenpost hun stem voor de Tweede Kamerverkiezingen nog niet uit mogen brengen, biedt ProDemos een alternatief: de scholierenverkiezingen. Gisteren veranderde het lokaal van maatschappijleer daarvoor in een heus stemlokaal. Na het vertonen van een ID-kaart of schoolpas ontvingen de leerlingen een stembiljet met daarop alle politieke partijen die ook meedoen aan de echte verkiezingen. Om 14.00 uur sloot het stembureau, waarna alle stemmen werden geteld.

Voor en door leerlingen

De Scholierenverkiezing werd vóór maar ook grotendeels dóór leerlingen georganiseerd. Drietal Aniek, Naomi (H4) en Mirthe Elise (H5) en drietal Wessel (V6), Yannick en Jona (V5) vervulden met veel toewijding hun rol als lid van het stembureau. Ze registreerden kiezers, gaven uitleg over het stemproces en hebben alle stemmen zorgvuldig geteld. Johan (V5) nam de rol van communicator op zich en deed meerdere oproepen via de intercom van de school om te komen stemmen. En met succes...!

De opkomst was boven verwachting hoog: in totaal brachten 518 leerlingen hun stem uit. Dit is bijna 60% van al onze leerlingen in Buitenpost! Zowel onderbouw als bovenbouw was goed vertegenwoordigd bij het stemmen. Van alle leerlingen in klas 1, 2 en 3 hebben er 318 leerlingen gestemd en van alle leerlingen in klas 4, 5 en 6 hebben er 190 leerlingen gestemd.

Uiterst professioneel

Nu de scholierenverkiezingen zijn geweest, is het tijd om terug te blikken op de leerdoelen. Het eerste leerdoel was dat de leerlingen het belang van stemmen in een democratische rechtsstaat ervaren. Dit deden ze door zelf te stemmen. Hoewel het lastig kiezen was, hebben ze geleerd dat het maken van een keuze essentieel is voor het goed functioneren van onze democratie. Elke stem telt!

Het tweede leerdoel was gericht op het ervaren van het belang van een correct democratisch proces. Door zelf te stemmen hebben ze geleerd welke rol het stembureau hierin speelt en hoe belangrijk het is om zorgvuldigheid te garanderen zodat elke stem wordt geteld, zodat elke stem ook daadwerkelijk telt.

,,Het stemproces verliep uiterst professioneel. De leerlingen van het stembureau namen hun taak serieus en de opkomst was boven verwachting hoog. We kunnen stellen dat de leerdoelen behaald zijn!" - aldus de coördinator burgerschap, Haitze Zeldenrust, en de docenten maatschappijleer: Jan van de Wal (mavo), Maarten Noorman (havo) en Dineke Wagenaar (vwo). ,,Wij bedanken alle personen die deze verkiezing mede mogelijk hebben gemaakt; collega's (verzorgen drukwerk, leerlingenlijsten, beschikbaar stellen stembus) en natuurlijk de leerlingen die hebben meegewerkt én de leerlingen die hebben gestemd. Het was een succesvolle dag." 

Uitslag

De uitslagen van de scholierenverkiezingen worden bekendgemaakt op stem.scholierenverkiezingen.nl en het landelijk journaal. Kijk voor meer informatie op de website van ProDemos.

 

Meer Lauwers-nieuws lezen? Klik hier!