<

Mobieltjespijn in de Ruhrpott

Buitenpost, 29 november 2017

Het is amper drie uur rijden met de auto. Toch leefden zeven leerlingen van het Lauwers College in Bochum vijf dagen lang in een totaal andere wereld. "Ik heb mijn mobiel soms heel erg gemist.”

Een hele ervaring rijker kijken Lisa de Bruine, Hilda Tjalma, Rosaliek Vellema, Rianne Zuidersma, Marissa de Vries, Mette Norbruis en Antje Smedes terug op hun bezoek aan Bochum. "Het was een superleuke week en heel leerzaam”, aldus één van de meiden over de uitwisseling. ,,Het wonen in een gastgezin viel echt heel erg mee. Ze waren allemaal heel aardig.”

Samen met hun begeleiders Rynette Leenstra en Harm Sterenberg brachten de tweedeklasleerlingen een kleine week door bij Duitse leeftijdsgenoten uit het Ruhrgebied. De havo- en vwo-scholieren waren elk ondergebracht bij een gastgezin en gingen met de dochter des huizes mee naar de Matthias-Claudius-Schule in Bochum. En daar ging het allemaal wel even iets anders dan op school in Buitenpost, zo merkten ze.

Sterker nog, naast het onderwijssysteem - met onder andere twee docenten in een klas - vormde ook de gang van zaken buiten de lessen voor gefronste wenkbrauwen bij de ‘Schüler aus Holland’. Zo krijgen de leerlingen van de Matthias-Claudius-Schule rond het middaguur warm eten voorgeschoteld. Ook aan de duur van de pauzes moesten de LC-scholieren flink wennen. "Die waren vet lang.”

De regels rond het gebruik van de smartphone op de Matthias-Claudius-Schule zorgden voor de meeste opschudding bij de leerlingen van het Lauwers College. Binnen de Bochumer school is het verboden de mobiel te gebruiken, ook buiten de lessen en in de pauzes. Zelfs het tonen van het apparaat is niet toegestaan.

Van dat fenomeen was het Buitenposter gezelschap niet op de hoogte. De gevolgen laten zich raden. Een van de meiden zag tot haar stomme verbazing haar mobiel ‘zomaar’ uit haar handen gegrist door een medewerker van de Matthias-Claudius-Schule. Een inbeslagname volgde, waarna actie van Leenstra en Sterenberg vereist was om het apparaat weer bij de rechtmatige eigenaar te krijgen. Normaalgesproken moeten de ouders bij de leiding van de Bochumer school komen om het mobieltje terug te krijgen.

De - onaangename - verrassing van het telefoonverbod leidde tot de nodige verontwaardiging bij de Buitenposter scholieren. "Een belachelijke regel”, was de alleszeggende reactie bij de meesten. De mobielloze periode binnen de schoolmuren zorgde daarnaast ook voor een alleraardigste inhoudelijke discussie, aldus Leenstra en Sterenberg. "Dan merk je ook dat onze leerlingen heel afhankelijk van ‘die dingen’ zijn.” Op het Lauwers College moeten de leerlingen sinds vorig cursusjaar de smartphones bij aanvang van de les inleveren op een speciale plek in het lokaal. "Dat vinden de kinderen al behoorlijk streng.”

In de gastgezinnen ervoeren de LC-leerlingen dat Duitsers grote liefhebbers zijn van warm eten, soms wel vier keer op een dag. Ook viel het hen op dat er volop water werd gedronken en dat er bij ontmoetingen veel wordt geknuffeld. Aan tafel werd er - uiteraard - Duits gesproken. Wanneer er sprake was van een taalbarrière, werd er soms overgeschakeld naar het Engels. Ditzelfde was het geval bij de sportieve - en culturele activiteiten die de Buitenposter scholieren met hun ‘uitwisselingsmaatjes’ ondernamen in de Ruhrpott. Het heeft de taalvaardigheid van de meiden een flinke impuls gegeven, aldus docent-Duits Sterenberg. "Ze hebben een stap gemaakt en zitten nu met meer lef in de klas.”

De uitwisseling met ‘Bochum’ is een eerste stap die het Lauwers College zet in een traject om meer aan internationalisering van de leerlingen te doen. De (zeven) leerlingen en (twee) docenten van het Matthias-Claudius-Schule brengen in juni een tegenbezoek aan Buitenpost. Tijdens de lessen zullen de Duitse leerlingen dan gerichte taken voorgeschoteld krijgen. Want daar ontbrak het in het Ruhrgebied aan, waardoor de LC-scholieren op sommige momenten wat verloren in het klaslokaal zaten. "Vooral na de eerste dag waren wij ineens hun houvast”, stellen Leenstra en Sterenberg die vinden dat de meiden het allemaal ‘heel goed hebben gedaan’. "We hebben ook vreselijk gelachen. Het was een geweldige week.”