<

LC-Toptalenten 2022

Buitenpost, 22 april 2022

Woensdagavond 20 april j.l. werden in de Harmonie in Leeuwarden de prijzen van de profielwerkstukwedstrijd van de Leeuwarder Courant uitgereikt. Dyanne Kloosterman en Mayke Holtrop van het Lauwerscollege in Buitenpost sleepten de eerste prijs van de havoprofielwerkstukken in de wacht. In de strijd om de publieksprijs werden zij tweede, met een verschil van slechts vier punten met de nummer één.

Dyanne en Mayke onderzochten de relatie tussen menstruatie en prestatie en kwamen tot de conclusie dat menstruatie absoluut een nadelige invloed heeft op prestaties die vrouwen leveren, op het gebied van sport, studie en werk. Na een spetterende presentatie was de jury enorm enthousiast. Eén van de juryleden vroeg hen zelfs om bij haar in de organisatie eens te komen praten over hun onderwerp, zodat hun resultaten mogelijk gebruikt kunnen worden binnen deze organisatie.

Naast de LC profielwerkstukprijs, zijn Dyanne en Mayke ook nog genomineerd voor de profielwerkstukwedstrijd van de Hanze Hogeschool. Op donderdag 28 april horen zij of ze daar de eerste, tweede of derde prijs gewonnen hebben.

Op 9 mei is bekend geworden dat Mayke en Dyanne de eerste prijs hebben gewonnen in de Hanze Profielwerkstukwedstrijd.