<

Lauwers College weer bij de top met examenresultaten

Lauwers College, 3 juli 2017

Het aantal geslaagden op het Lauwers College is opnieuw toegenomen. Bij vijf van de negen opleidingen is dit jaar een slagingsscore van honderd procent behaald. De overige vier leerwegen laten een examenresultaat van boven de negentig procent zien.

Op de locatie Grijpskerk van het Lauwers College (vmbo-basis, -kader en -TL) slaagden alle leerlingen voor hun examen. In Kollum waren twee van de drie opleidingen - vmbo-basis en vmbo-kader - goed voor een honderd-procent-score. Bij vmbo-TL op de Kollumer vestiging sleepte 93 procent van de leerlingen het diploma in de wacht.

In Buitenpost zat vmbo-TL met 98 procent heel dichtbij de maximale score. Havo en vwo op de locatie Buitenpost lieten beide eenzelfde resultaat zien, namelijk een slagingspercentage van 91 procent.

“Het algehele beeld is hartstikke goed”, aldus directeur-bestuurder Gerard Janze van het Lauwers College. “We horen bij de top van de provincies Friesland en Groningen.” Janze zegt buitengewoon tevreden, blij en trots te zijn op de examenscores. “We hebben inspanningen gepleegd om de onderwijskwaliteit op orde te krijgen. Deze resultaten zijn daar een mooie bekroning van.”

Van de vwo- en havo-leerlingen haalde 91 procent het examen. Voor havo is dit een super hoog percentage, aldus Janze. “Er zijn weinig scholen die het zo goed doen met de havo.”

Voor het tweede achtereenvolgende jaar slaagden op de locatie Grijpskerk alle examenkandidaten. “Daar zijn we zeker trots op”, stelt coördinator Harold Wever. Er wordt volgens Wever veel energie gestopt in het goed begeleiden van de leerlingen. “De docenten zijn enorm gedreven.” Daarnaast tonen de scholieren een prima houding om een goed resultaat neer te zetten, aldus Wever. “Het is een wisselwerking.”

Die interactie is er ook op de locatie Kollum van het Lauwers College, zo vertelt directeur Jaap Holvast. “We hanteren een heel gepersonaliseerde aanpak in een vertrouwde sfeer. De betrokkenheid van de docenten is groot”, aldus Holvast. De scholieren waarderen deze verbindende werkwijze, weet de directeur, “al zullen ze het niet altijd uiten”.

Om iedereen te laten slagen, stak de locatie Kollum veel tijd en energie in de voorbereiding op de examens, ook om de leerlingen het nodige vertrouwen te geven. In aanloop naar de herexamens werden stoomcursussen en bijlessen van vele uren gegeven. Holvast: “Dit wordt zeer op prijs gesteld.”

“Het gaat de laatste jaren heel mooi”, reageert directeur Gretha Dam van de locatie Buitenpost op de examenresultaten. “De leerlingen hebben het heel goed gedaan.” Nu het Lauwers College de opgaande lijn flink te pakken heeft, is het zaak om deze door te trekken, aldus Dam. “We willen de lat altijd hoger leggen. Beter worden is het uitgangspunt.”