<

Lauwers College van start gegaan met Vecon Business School

Buitenpost, 21 juli 2017

De Vecon (vereniging voor leraren in de economische- en maatschappelijke vakken) Business School heeft de missie om zoveel mogelijk leerlingen via het onderwijs vertrouwd te maken met de economische facetten van de maatschappij, om leerlingen in staat te stellen hun talenten te ontplooien en om de kennis van leerlingen op het gebied van ondernemerschap te vergroten. Tegelijkertijd is de Vecon Business School (VBS) een goede manier voor het Lauwers College om de economische vakken te versterken.

Het afgelopen jaar hebben de docenten economie van het Lauwers College contact gezocht en gesproken met diverse instanties. Het innovatiehuis in Buitenpost en de gemeente Achtkarspelen staan positief tegenover de VBS. Daarnaast hebben betrokkenen een bijeenkomst voor startende ondernemers bezocht in het gemeentehuis van Buitenpost evenals een studiedag van de Vecon in Zwolle. Verder krijgen deelnemers met het netwerk en de ervaring van een nieuwe collega Greetje Krijgsheld (tevens werkzaam op NHL) ook goede contacten met het hbo.

Inmiddels is er een voorlopige invulling gemaakt in de derde klassen havo en vwo 3 havo /vwo. Zij werken aanvankelijk vooral aan extra opdrachten over marketingbeleid, bedrijfsadministratie, bedrijfsbezoek et cetera. Voor de leerlingen in de hogere leerjaren gaat het om soortgelijke activiteiten die buiten de reguliere lessen om worden uitgevoerd. Het zijn dus extra taakuren die leerlingen invullen, zodat leerlingen blijk geven van hun motivatie. Dáár zit het bedrijfsleven op te wachten...

De docenten zijn momenteel bezig om nieuwe opdrachten uit te werken voor leerlingen in de bovenbouw. Gedurende het proces zijn alle betrokkenen mateloos enthousiast geworden om het geheel vorm te geven. Met een reis in een luxe touringcar dwars door Amerika in het verschiet, heeft elke deelnemer er alle vertrouwen in.