<

Lauwers College in zee met ‘passend schoonmaakbedrijf’

Lauwers College, 11 juni 2021

Het Lauwers College heeft een nieuwe partner voor het schoonmaakonderhoud van z’n gebouwen. NIVO Groep is de onderneming die de komende jaren het proper houden van de drie locaties van de scholengemeenschap voor haar rekening neemt.

De samenwerkingsovereenkomst tussen het Lauwers College en NIVO werd donderdagmiddag in Buitenpost ondertekend. Naast Buitenpost heeft de middelbare school ook vestigingen in Kollum en Grijpskerk. In Kollum is het Lauwers College verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van de nieuwe campus, waarin ook nog tal van andere partijen zijn gehuisvest.

In de NIVO Groep heeft het Lauwers College een goede partij gevonden, stelt stafdirecteur Dick Boersma van de scholengemeenschap. ,,Dit zijn mensen die bij ons passen”, vertelt Boersma over de indrukken die de school kreeg tijdens de gesprekken met ‘het innoverende NIVO’. Ook was het een wens van het Lauwers College om te kiezen voor een bedrijf uit Noord-Nederland. ,,We doen het liefst zaken met lokale en regionale bedrijven. NIVO spreekt - ook letterlijk - onze taal.”

Bij de presentatie door NIVO was er een opvallende plek voor het item kwaliteit, aldus Boersma. ,,NIVO had door haar héle verhaal heen het continu over kwaliteit. In alle facetten van de bedrijfsvoering kwam dit aspect doorlopend en op een natuurlijke manier naar voren. Er was niet sprake van een aparte kwaliteitsparagraaf.”

Daarnaast spreekt het duurzame personeelsbeleid van de onderneming het Lauwers College aan. De NIVO Groep vindt het bijvoorbeeld belangrijk om kwetsbare mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan zich te binden en te helpen in hun (verdere) ontwikkeling. Boersma: ,,Dat past ook in ons beleid.” 

Het gunnen van het schoonmaakwerk aan NIVO kwam tot stand na een Europees aanbestedingstraject. Hierbij kreeg het Lauwers College ondersteuning van het inkoopadviesbureau BIC. Bij het aanbestedingsproces werd samen opgetrokken met CSG Liudger, die eveneens met NIVO in zee gaat. Beide scholen hebben (wel apart van elkaar) een tweejarig contact gesloten met een verlengingsoptie voor een zelfde periode.

Directeur Annette van der Meulen van de NIVO Groep toonde zich bij de ondertekening blij met ‘deze mooie aanvulling’. De orderportefeuille van NIVO bestaat voor vijftig procent uit schoonmaakwerk bij scholen. ,,Dit is ook ons gebied, onze thuishaven”, vertelde Van der Meulen over de Friese roots. ,,Later zijn we uitgewaaierd naar Groningen en het verdere Noorden.”

Op de locaties van het Lauwers College blijven voor de schoonmaakwerkzaamheden dezelfde mensen over de vloer komen als voorheen. NIVO heeft de betrokken medewerkers overgenomen van CSU, die de afgelopen tien jaar een contract met de scholengemeenschap had. In de schoonmaakbranche is overname van personeel door de ‘winnende opdrachtnemer’ vaak gebruikelijk. ,,Er komen vertrouwde gezichten in een nieuw tenue”, aldus directeur Pieter Oosterloo van de NIVO Groep.

In educatief opzicht wil NIVO eveneens graag haar steentje bijdragen op het Lauwers College. De onderneming denkt daarbij aan het verzorgen van lessen over schoonmaak(activiteiten) en hygiëne, zo geeft Oosterloo aan. ,,Wij willen elkaar versterken en verbindingen maken.”