<

Ambassadeurs Lauwers College in het Ruhrgebied

Buitenpost, 26 november 2018

BUITENPOST - Leuk, heel erg leerzaam en het duurde te kort. Zes leerlingen van het Lauwers College verbleven vijf dagen in het Duitse Bochum en deden talrijke indrukken op. ,,Het is er heel anders, maar wel vet cool.”

In het kader van een uitwisselingsproject waren de tweedeklassers Indy, Bram, Rikst, Tessa, Julia en Roëlla begin deze maand te gast bij leeftijdsgenoten van de Matthias-Claudius-Schule in Bochum. De vwo- en havo-leerlingen van de locatie Buitenpost van het Lauwers College waren overdag op school en draaiden daar mee in de klas.

Buiten de lestijden trokken de LC-scholieren op met hun Duitse maatje en hun gezin. Daar was het soms wel heel erg vroeg opstaan geblazen, zo vonden sommigen. ,,En het brood was ook hard.” Maar het kijkje in de keuken van huishoudens in een ander land beviel het zestal zeer. De bereidheid bij de gastgezinnen om er iets moois van te maken was groot, zo ervoer het bezoek uit Buitenpost. ,,Ze wilden heel graag allerhande dingen met ons doen.”

Het was de tweede keer dat het Lauwers College met een delegatie tweedeklassers richting het Ruhrgebied trok. Een jaar geleden was de primeur. Aan het eind van het cursusjaar komen de Duitsers - opnieuw - naar Buitenpost. Ook in 2017 bestond de begeleiding uit de docenten Rynette Leenstra en Harm Sterenberg. Met hier en daar enkele aanpassingen in het schoolprogramma beleefden zij ook dit maal weer een prachtige week. ,,Het voelde voor ons een beetje als thuiskomen. En de leerlingen hebben het geweldig gedaan. Het zijn goede ambassadeurs van onze school”, stralen Leenstra en Sterenberg.

Wat het Lauwers College betreft, wordt internationalisering een steeds belangrijker item. De leerlingen groeien door een uitwisselingsproject en krijgen meer zelfvertrouwen, zien Leenstra en Sterenberg. ,,Ze maken enorme stappen. Het is voor hen letterlijk over een grens heen stappen.” Zelf kijken de leerlingen, die best nog een weekendje hadden willen blijven, ook enthousiast terug op hun trip naar het economisch hart van Duitsland. ,,Het is een hele ervaring, maar wel een avontuur”, zo vinden ze. ,,De eerste ontmoeting en in welk gastgezin je terechtkomt zijn alleen al heel erg spannende momenten.”

Ten opzichte van vorig jaar was er gedurende de lesuren op de Matthias-Claudius-Schule gerichter werk voor de Buitenposter leerlingen. Samen met hun maatje gingen ze met de tram, bus, auto of lopend naar school. Fietsen is er niet bij voor de Bochumer scholieren, simpelweg omdat de afstanden te groot zijn en het verkeer te druk is in de circa 375.000 inwoners tellende stad. Steevast verschenen de leerlingen ruim op tijd op school. ,,Een kwartier voor aanvang van de lessen zitten ze daar al in de klas. Dat is écht zonde van je tijd en daardoor moet je onnodig vroeg opstaan”, is het oordeel van de Buitenposter tieners.

In de uren buiten school beleefden de LC-leerlingen de hobby’s en vrijetijdsbestedingen van de Duitse kinderen mee. Dat betekende dat er visites werden gebracht aan onder meer sportclubs, een dansschool, winkels (,,lekker shoppen”) en een planetarium. Ook ging het richting een oma waar films werden gekeken omdat het betreffende gastgezin thuis - bewust - geen televisietoestel heeft.

Voor wat de ontwikkeling van de Duitse taal betreft, zorgde de ‘Austausch’ voor een boost bij de leerlingen uit Buitenpost. Vooral op het gebied van het verstaan en het lezen is er flinke vooruitgang geboekt, aldus Sterenberg die het vak Duits doceert. Qua spraak werd er, tot verbazing van de LC-scholieren, veel in het Engels gecommuniceerd. Daarbij bleek, zo constateerden ook de beide begeleiders, dat de Buitenposters deze wereldtaal machtiger zijn dan hun Duitse leeftijdsgenoten. ,,Ook dát hebben ze heel goed gedaan.”