<

Lauwers College ‘goed bezig’ met overstap mavo-havo

Buitenpost, 9 januari 2020

De scholieren stellen de extra begeleiding op prijs en het @havo-programma werpt z’n vruchten af. Ook heeft het Lauwers College subsidie van het Rijk gekregen voor haar investering in een betere doorstroom van mavo-leerlingen naar de havo. ,,Daar zijn we erg blij mee. Het is een bevestiging dat we goed bezig zijn.”

Een half jaar werkt de locatie Buitenpost van het Lauwers College inmiddels met het doorstroomprogramma @havo. De school kwam begin 2019 zelf in actie om leerlingen met een mavo-diploma enthousiast(er) te maken voor een havo-vervolg. Dit programma geldt ook voor leerlingen van het
vmbo-t die graag door willen stromen naar de havo. De praktijk wees uit dat veel leerlingen de stap van de mavo naar de havo als (te) lastig ervaren, aldus projectleider Meindert van der Hoek.

Om een betere aansluiting te bewerkstelligen, maakte het Lauwers College een plan met coaching op tal van vlakken. Een gebrek aan kennis is er niet de oorzaak van dat mavo-leerlingen het moeilijk kunnen krijgen op de havo, stelt Van der Hoek. ,,Met het niveau zit het vaak wel goed.” Door ondersteuning te bieden bij leervaardigheden en bij aspecten als planning, huiswerk maken, ambitie, motivatie, zelfstandigheid en discipline moeten mavisten de overstap naar de havo succesvol kunnen maken, is de overtuiging van de school.

Als ervaringsdeskundige weet @havo-coach Marco Veenstra dat bijvoorbeeld het plannen meer inspanning vergt van een mavo-leerling dan van een havo-scholier. Veenstra gaf jarenlang les op de mavo. ,,Plannen is een aandachtspunt. Problemen worden vaak op de lange baan geschoven. Door ondersteuning te bieden, kan het op een juiste manier worden aangepakt. Daar heeft een ieder baat bij.”

Met @havo, waarbij een positieve benadering voorop staat, wil het Lauwers College ook de talrijke mogelijkheden en kansen die doorstroming naar deze leerweg biedt, naar de streek uitdragen. ,,We willen graag vertellen en laten zien wat we allemaal in huis hebben. Alle talent moet zoveel mogelijk worden ontplooid. Dat is in het belang van de kinderen én van de hele regio.”

Dat het doorstroomprogramma effect heeft, blijkt uit het feit dat veel mavisten het dit schooljaar heel goed doen op de havo. ,,De prognose is dat er sprake zal zijn van een hogere doorstroom naar havo 5”, aldus Van der Hoek over het succes. ,,De persoonlijke aandacht betaalt zich uit. Dat geeft vertrouwen.”

Op een @havo-doedag in het schoolgebouw aan De Hoefslag in Buitenpost op woensdagmiddag 22 januari wil het Lauwers College leerlingen van mavo 4 uit de hele regio graag vertellen wat ze allemaal te bieden heeft. Er wordt onder meer informatie gegeven over het @havo-programma. Ook zijn er diverse workshops over nieuwe vakken die leerlingen op de havo kunnen kiezen en geeft de decaan uitleg over de verschillende profielen. Aanmelding voor de doedag wordt op prijs gesteld. Dat kan via de website: www.lauwerscollege.nl/doedag@havo

Verder staat er op donderdag 30 januari nog een informatieavond over het @havo-programma op stapel. Deze bijeenkomst is voor ouders en leerlingen van alle scholen uit de regio die overwegen om een overstap naar de havo te maken. Meer info over deze avond, waarop ook leerlingen aanwezig zijn die dit jaar het @havo-programma volgen, is eveneens te vinden op de website.