<

Lauwers College Buitenpost wordt eerste Vecon Business School in Friesland

Buitenpost, 7 november 2016

Vanaf dit schooljaar biedt het Lauwers College te Buitenpost haar leerlingen extra uitdaging en mogelijkheden. Het Lauwers College wordt namelijk de eerste Vecon Business School in Friesland. Door middel van onder meer projecten, gastcolleges, bedrijfsbezoeken, contacten met vervolgonderwijs en extra leerstof zoals een methode boekhouden, vergaren leerlingen meer kennis en vaardigheden. Het is de bedoeling leerlingen te enthousiasmeren en motiveren, ze goede studiekeuzes te laten maken en hun een betere aansluiting op het vervolgonderwijs te bieden. Van de Vecon Business School ontvangen de geslaagde leerlingen naast hun schooldiploma ook een persoonlijk VBS-certificaat. Ze kunnen hiermee aantonen wat zij extra hebben gepresteerd.

Een Vecon Business School is een gecertificeerde school die voor de economische vakken doorlopende leerlijnen kent en de leerlingen extra leerstof en ervaringen op het gebied van ondernemendheid en ondernemerschap biedt. Vecon staat voor vereniging van leraren in de economisch/maatschappelijke vakken.

Er zijn in Nederland inmiddels ruim 70 scholen gecertificeerd als Vecon Business School. Alleen in Friesland zijn er nog geen scholen met dit certificaat, maar daarin komt dus nu verandering. Op donderdagmiddag 17 november 2016 vindt de officiële start van de Vecon Business School aan het Lauwers College in Buitenpost plaats voor de leerlingen van het havo en het vwo. De opening wordt verzorgd door twee ondernemende oud-leerlingen en een aantal leerlingen uit de derde klas dat hun eindproduct in het kader van het project de Supermanager presenteert. 

Meer informatie over Vecon kun je vinden in de folder van of lees meer over de feestelijke opening.