<

Lauwers College biedt ‘mooie uitdagende onderwijsvormen’

Lauwers College, 12 maart 2021

Ruim een half jaar staat hij aan het roer van de scholengemeenschap. In die periode heeft directeur-bestuurder Rombout de Wit bevestigd gekregen wat hij van tevoren had gehoord. ,,Het Lauwers College is bezig met een mooie onderwijsontwikkeling vol uitdagingen.”

Bij het Lauwers College neemt persoonlijke aandacht een prominente plek in. De school introduceerde in de afgelopen jaren nieuwe onderwijsmethoden: GO! op de locaties in Kollum en Grijpskerk en OPM@@T in Buitenpost. Met deze vormen kan een leerling werken aan zijn of haar talenten, kwaliteiten en verbeterpunten. ,,Je hoeft niet op alle terreinen te excelleren”, aldus De Wit. ,,Het is zaak om de dingen waar iemand goed in is te stimuleren en op andere vlakken een minimumniveau te halen.”

De Wit glimlacht wanneer hij vertelt over de vernieuwingen op het Lauwers College waarbij maatwerk wordt geleverd. Bij een organisatie die vasthoudt aan een klassieke en behoudende manier van werken was ik niet op m’n plaats geweest, zo stelt de bestuurder over z’n komst. ,,De maatschappij verandert en een school móet daarin meebewegen.”

Met GO! en OPM@@T speelt het Lauwers College in op de zeer verschillende behoeftes van leerlingen, weet De Wit. En dat is volgens hem eigenlijk niet meer dan logisch.

Toonaangevende onderzoekers en wetenschappers hebben aangetoond dat bij de ontwikkeling van de hersenen van kinderen van dezelfde leeftijd, een aantal jaren verschil kan zitten. Gedifferentieerd en gepersonaliseerd onderwijs zijn daarom een must. Er is geen kind hetzelfde.

Voordat De Wit in september naar het Lauwers College kwam, vervulde hij talrijke functies binnen het brede onderwijsveld. In Buitenpost wil hij een bijdrage leveren aan een toekomstbestendige school. Dat doet De Wit niet alleen vanachter z’n bureau. Integendeel. Op alle locaties wil hij zoveel mogelijk z’n gezicht laten zien. ,,Dan zie en hoor je waar het allemaal omgaat. Iedereen moet ook dezelfde aandacht krijgen. Je bent bestuurder van alle vestigingen en van alle medewerkers.”

Als bestuurder hecht De Wit waarde aan een grote mate van toegankelijkheid. Hij stelt zich dan ook aanspreekbaar en laagdrempelig op. ,,Een bestuurder moet openstaan en kan veel leren van bijvoorbeeld een medezeggenschapsraad. Daar zitten ook leerlingen en ouders in die iets van hun school vinden. Het is van belang om de dialoog aan te gaan.”

Met twee leerlingen van de medezeggenschapsraad raakte De Wit eind vorig jaar in gesprek over hun examenwerkstuk. Daarbij ging het over de rol van muziek in films. Als gemeenschappelijke passie kwam het album The Wall van de Britse rockband Pink Floyd naar voren. Het lied ‘Another Brick in The Wall’ van dit album geldt als een aanklacht tegen het autoritaire en rigide onderwijssysteem.

Ofschoon een passage als ‘Hey, teacher, leave them kids alone’ - uiteraard - te ver gaat, vindt De Wit dat de wereldberoemde song van Pink Floyd zeker als inspiratiebron kan dienen. ,,In het onderwijs gaat erom dat je kinderen begeleid in de ontwikkeling en creativiteit stimuleert. Er moet ruimte zijn om daarover in discussie te gaan.” Daarbij is het in de ogen van de bestuurder cruciaal om opbouwend te werk te gaan.

Mensen worden enthousiast en krijgen energie wanneer ze een compliment krijgen. Een groene pen werkt beter dan het rode potlood.

Van enthousiasme is bij De Wit zeker sprake. De spirit kreeg een extra boost na z’n entree en de ontmoetingen met de ‘zeer gemotiveerde medewerkers’ van het Lauwers College. ,,Het onthaal was zeer gastvrij. Dan ben je welkom.” Diezelfde warmte ervoer De Wit ook bij de terugkeer van de leerlingen in de schoolgebouwen, na maandenlang thuisonderwijs. ,,Een stukje taart en de rode loper uit; dat is geweldig. Het gaat om persoonlijke aandacht.”

Foto-bijschrift:
Rombout de Wit gaat uitdagingen die het onderwijs ten goede komen, graag aan. ,,De maatschappij verandert en een school móet daarin meebewegen.”