<

Lauwers College, Dockinga College en CSG Liudger verkennen samenwerking

Lauwers College, 5 april 2018

De bestuurders van het Lauwers College, het Dockinga College en CSG Liudger hebben besloten een verkenning te doen naar mogelijke samenwerking. Deze verkenning zal bestaan uit een onderzoek naar mogelijke vormen van samenwerking. Onderzocht wordt of de drie scholengemeenschappen elkaar kunnen gaan versterken op bestuurlijk, bedrijfsmatig en onderwijskundig niveau. Van fusie tussen de scholen is echter geen sprake.

De besturen willen een verkenning doen omdat:

 • men in wil spelen op de krimp in de regio Noordoost Fryslân en de gevolgen hiervan voor het personeel, de mobiliteit en de werkgelegenheid;
 • ze de marktpositie van het christelijk voortgezet onderwijs in de regio willen versterken;
 • ze voortgang willen blijven geven aan (reeds ingezette) onderwijsontwikkelingen en                 
  -vernieuwingen die gewenst zijn om onderwijs (meer) eigentijds te maken en (beter) betaalbaar te houden;
 • ze de staf en bedrijfsvoering willen optimaliseren, zodat een belangrijke bijdrage geleverd kan blijven worden aan de ontwikkeling van goed onderwijs in de regio.

 De besturen willen onderzoek doen naar samenwerking en versterking op de volgende terreinen:

 • gezamenlijke inzet op onderwijsontwikkeling. Bundeling van krachten versterkt de mogelijkheid tot innovatie en behoud van kwalitatief goed onderwijs voor leerlingen in de regio;
 • versterking van bestuurskracht;
 • de meerwaarde die samenwerking tussen de schoolbesturen kan opleveren voor het onderwijs en de besturen;
 • versterking van de wijze van besturen met aandacht voor de sub-regionale verschillen;
 • gevolgen voor en optimalisatie van de ondersteunende diensten;
 • personele gevolgen.

De besturen verwachten dat ze met deze ontwikkeling een bijdrage kunnen leveren aan een positieve onderwijsontwikkeling in de regio. Voor de zomer van 2018 willen ze helder hebben of de intenties op bestuurlijk niveau en qua medezeggenschap haalbaar zijn.