<

Kerstviering op het Lauwers College 2021

Buitenpost, 14 december 2021

Ging het jaar 2020 de boeken in als het jaar van corona, ook 2021 zal hier helaas niet aan gaan ontkomen. Kerst vieren doe je met elkaar op school en dat dat nu voor het tweede achtereenvolgende jaar niet mogelijk is, stemt droevig….. Niet blijven hangen in datgene wat niet kan worden georganiseerd, kijken we naar een vorm van vieren die wel past binnen de beperkingen van de pandemie. Vorig jaar toen we halverwege december werden overvallen door een 90% scholensluiting, alleen de examenklassen mochten op school komen, hebben we een geweldig succesvolle kerstpakkettenactie gehad voor de gezinnen van de  voedselbank Achtkarspelen. Nu de scholen open kunnen blijven, ‘vieren’ we Kerst op kleine schaal. Midden in school staat inmiddels weer onze prachtige, bijna levensgrote, kerststal. De sectie muziek is hard aan het oefenen om tijdens de laatste schoolweek van het jaar dagelijks een lunchconcert te geven voor belangstellenden. De school wordt aangekleed in kerstsfeer en op donderdag 23 december wordt er in de ochtend voor iedere klas een kleine intieme kerstviering georganiseerd. Als het lukt met de mentor, of anders met een bekende docent van de klas. De conciërge heeft de versnaperingen al besteld en de sectie godsdienst/levensbeschouwing denkt na over een zinvolle invulling van het uur.

Inmiddels ziet de wereld er sinds afgelopen weekeinde weer een stuk anders uit. Nederland in Lock down, scholen gesloten, veel improvisatie wordt gevraagd. Vandaag, dinsdag 21 december, hebben alle leerlingen in mentor/coach verband een online bijeenkomst gehad, stilstaan bij de boodschap van Kerstmis maakte daar onderdeel van uit. Laten we vertrouwen blijven houden in elkaar en in de toekomst, het vieren van Kerst helpt daarbij.

Ondanks alle beperkingen spreek ik de hoop uit dat Kerst 2021 op het Lauwers College het feest van licht en het opnieuw geboren worden kan zijn en blijven. Laten we dat gevoel met elkaar blijven delen.

Goede feestdagen toegewenst,

Jan van de Wal.