<

Kerstviering

Buitenpost, 21 december 2016

Het is fijn dat de bereidheid onder het schoolpersoneel zich voor de kerstviering in te willen zetten, groot is. Allen zijn nodig om iets van het kerstgevoel naar buiten toe uit te kunnen stralen. 

Als voorzitter van de vaksectie godsdienst van het Lauwers College mocht ik ook dit schooljaar weer bezig zijn met de kerstviering. Zo’n viering draag je natuurlijk niet in je eentje, verre van zou ik willen zeggen. Het is fijn te mogen constateren dat de bereidheid onder het schoolpersoneel groot is zich voor een dergelijke viering in te willen zetten. Of het nu gaat om de sectie muziek, niet onbelangrijk tijdens een kerstviering, of de mensen van het OOP (onderwijs ondersteunend personeel) voor de aankleding, de techniek en de ook deze viering weer aanwezige versnapering, of de voorbereidingsgroep, zes docenten vanuit verschillende disciplines; allen zijn nodig om iets van het kerstgevoel naar buiten toe uit te kunnen stralen.

Dit jaar hebben we een primeur in de vorm van een bijna levensgrote kerststal op het podium. U begrijpt dat we met het samenstellen van de viering hier dan ook niet omheen konden. Het evangelie uit het nieuwe testament en de aankondiging van de geboorte uit het oude testament worden ‘vanuit’ de stal voorgelezen.

Het begin van de viering is spectaculair te noemen. Onze natuurkundedocent Goswin de Boer heeft het voor elkaar gekregen een historisch verantwoorde presentatie te geven over de ster van Bethlehem. Hij heeft een computerprogramma gemaakt waarmee hij via projectie op een groot scherm laat zien wat voor spectaculairs zich rond het begin van onze jaartelling in het heelal heeft afgespeeld rondom verschillende hemellichamen.

Deze bovengenoemde zaken beslaan het verleden. Na een muzikaal intermezzo, uitgevoerd door de Lauwersband en een leerlingenkoortje, wordt de slag naar het heden gemaakt. Wat vertelt ons het verhaal van kerst anno 2016? Twee leerlingen,  Frank van der Meer en Emiel Huistra uit vwo6,  maken  ons deelgenoot van hun bijzondere World Servant ervaringen en docent Duits Marijke Kuypers neemt ons mee naar Thailand, alwaar zij vorige maand een hulpproject voor de allerarmste kinderen heeft bezocht. Godsdienstdocent Gerrie Hoesseler toont ons Nelson Mandela, de verpersoonlijking van vergeving en verzoening.

Met ‘Midden in de Winternacht’, ‘La Nuit’ en ‘Love Shine a Light’ zijn bijna alle talensecties bediend. Volgend jaar moet er dus ook een Duits lied bij. Suggesties zijn welkom.

Het einde van de viering is een gedicht, getiteld ‘Meer dan een luchtspiegeling’. Coby van Essen leest het voor. Het prachtige vers van Greet Brokerhof-van der Waa is afkomstig uit de Oase. Dit is het tijdschrift wat aan het begin van iedere lesdag wordt gebruikt als dagopening.

De lichten rondom de zitkuil gaan weer aan, de volgende groep leerlingen voor de viering komen eraan…….

Jan van de Wal