<

Kerstboodschap

Buitenpost, 15 december 2020

Kerst, feest van vrede, licht en familiare gezelligheid, krijgt in 2020 een ander aanzien. Op school is er geen centrale kerstviering dit jaar: geen optreden van de leerlingenband en het -koor, niet luisteren naar de kerstboodschap over de geboorte van het kind, geen warme chocomel met een kerstkrans en tenslotte ook geen kerstgala, inmiddels een niet weg te denken traditie op onze warme school.

Sinds half maart wordt ons leven voor een belangrijk deel bepaald door coronamaatregelen, en terwijl ik dit stukje schrijf zitten we midden in de tweede golf en lopen we met een mondkapje door school. Docenten staan vanaf 18 augustus geïsoleerd voor de klas en het contact met de leerlingen is natuurlijk wel mogelijk, maar minder spontaan.

Hoe verhoudt zich dit alles tot het vieren van Kerst? Om toch iets van de kerstboodschap door te laten klinken, gaan we dit schooljaar iets bijzonders doen. De voedselbank Achtkarspelen heeft contact gezocht met school met als doel een actie te ontwikkelen, waarbij het Lauwers College de cliënten van de voedselbank een kerstpakket gaat bezorgen. Iedere klas of mentorgroep krijgt een ‘anoniem’ gezin aangewezen en gaat vanaf 7 december een kerstpakketdoos vullen met leuke, mooie, lieve en lekkere spulletjes. Klaas Antuma, vrijwilliger van de voedselbank, heeft in de eerste week van december verschillende klassen bezocht om voorlichting geven over het project. Het zou prachtig zijn als het lukt deze coronakerst voor de cliënten van de voedselbank Achtkarspelen, een brandende kaars te laten zijn: Lauwers Collegewaardig!

Donderdag 17 december is de laatste dag dat er spullen kunnen worden meegenomen en sluiten we de doos met een kerstgroet gemaakt door de mentorklas.

Ik wens u namens de sectie godsdienst/levensbeschouwing, ondanks alle beperkingen, fijne feestdagen toe.

Jan van de Wal