<

Jezus was ook een asielzoeker

Buitenpost, 18 december 2015

Kerst is een verhaal van licht, van hoop en van blijdschap. Dat verhaal werd in de kerstviering van het Lauwers College te Buitenpost op 17 december op  verschillende manieren verteld door docente beeldende vorming  Agnes Busse, docent godsdienst Taede Deelstra en docent geschiedenis Jan van de Wal.

Er zijn heel wat tableaus en panelen waarop de geboorte van Jezus te zien is. Agnes Busse nam de leerlingen mee op een reis door de tijd en maakte aanschouwelijk dat er in de manier waarop die gebeurtenis is uitgebeeld, behoorlijk wat veranderd is, maar dat het licht steeds een prominente rol speelde.

Taede Deelstra vertelde over koning Herodes en de kindermoorden in Bethlehem en trok de vergelijking met andere wrede mensen die vandaag de dag zorgen voor duisternis in de wereld. In de herfstvakantie bezocht hij vluchtelingen in Irak.  Jezus moest al gauw na zijn geboorte vluchten naar Egypte: hij was meteen asielzoeker.

Tijdens een muzikaal intermezzo, verzorgd door een aantal leerlingen van de school, kreeg iedereen een traktatie. Doodstil werd het daarna, toen Jan van de Wal vertelde over de wapenstilstand van Ieper in december 1914. “Ik had die kerst zelf mee willen maken,” vertelde de geschiedenisdocent de leerlingen.  Ademloos luisteren ze hoe de soldaten, kinderen van hun eigen leeftijd vaak nog, naar het front gestuurd werden met de belofte dat ze met kerst weer thuis zouden zijn. Maar dat waren ze niet. Van de Wal vertelt hoe de soldaten  kerstliederen zongen en uit hun loopgraven kwamen, en zelfs met elkaar gingen voetballen. Hij sluit af met ‘Als de lichtjes doven’ van Willem Wilmink.

Voor een ieder zat in deze kerstviering wel een aansluitingspunt dat uitnodigde tot bezinning.