<

Inspectie zeer tevreden!

Buitenpost, 22 september 2016

Dinsdag 20 september was de Inspectie van het onderwijs op bezoek op de locatie Buitenpost. Twee inspecteurs hebben de school onder de loep genomen door veel lessen te bezoeken en vragen te stellen over allerlei beleidsdocumenten. De inspecteurs gaven aan, dat ze de in gang gezette beweging naar meer motivering en activering van leerlingen, zichtbaar kunnen waarnemen in de school. Ook was er tevredenheid  over de opbrengsten zoals het percentage geslaagde leerlingen en de doorstroom in onder- en bovenbouw. Deze liggen voor vmbo-t, havo en vwo ruim boven het landelijk gemiddelde.

Uiteraard geeft de inspectie ook altijd een aantal aandachtspunten mee.  De Inspectie gaf mee dat er voor de toekomst een mooie uitdaging ligt om de resultaten te verduurzamen en daar waar mogelijk nog te verbeteren.