<

Info inleveren en bestellen boeken

Lauwers College, 28 juni 2023

INLEVEREN!

Op 18 juli a.s. is de inleverdag voor de boeken op alle locaties van het Lauwers College. Elke leerling krijgt via van Dijk een lijst met welke boeken er ingeleverd moeten worden. Deze boeken kunnen, ontdaan van kaftpapier, op 18 juli ingeleverd worden op school (op je eigen locatie!) op het tijdstip wat later nog gecommuniceerd wordt.

Naast de boeken die op de lijst van van Dijk staan, hebben sommige leerjaren ook boeken die eigendom zijn van school. Hierop staat een sticker van het Lauwers College. Deze boeken mogen na de laatste les in de mediatheek ingeleverd worden of op 18 juli ook op school.

Leesboeken van de mediatheek moeten al eerder in diezelfde mediatheek ingeleverd worden.

Heb je geen inleverlijst van van Dijk gekregen? Dan hoef je daar ook niks voor in te leveren. Boeken van school natuurlijk nog steeds wel.

Kun je onverhoopt niet aanwezig zijn op de inleverdag? Laat dan je boeken inleveren door een klasgenoot of bijvoorbeeld een familielid op 18 juli. Eerder kunnen wij boeken van van Dijk niet aannemen. Later ook niet. Het opsturen van de boeken moet dan op eigen rekening gedaan worden.


BESTELLEN!

Om de boeken en digitale leermiddelen via van Dijk te bestellen kun je vanaf 13 juli terecht op www.vandijk.nl

Wacht niet te lang met bestellen zodat de leermiddelen aan het begin van het nieuwe schooljaar in je bezit zijn! Hoe bestel je je boeken en digitale leermiddelen? Onderstaand filmpje legt uit hoe je als (nieuwe) leerling een bestelling doet

Bestelcommunicatie ECK ID on Vimeo 

Belangrijk om aan te denken voor je gaat bestellen:

  • Houd je inloggegevens van SOM bij de hand zodra je start*
  • Bestel per leerling op een ander account. Ook als er een ouderaccount aangemaakt wordt moet er voor meerdere leerlingen uit hetzelfde gezin een aparte bestelling gemaakt worden. Anders gaat het koppelen van digitale leermiddelen mis!
  • Binnen de bestelprocedure van van Dijk is er ook de mogelijkheid om extra zaken zoals rekenmachines, tassen, woordenboeken, examenbundels en andere middelen te kopen. Die zaken zijn voor eigen rekening. Alleen de verplichte boeken/licenties worden door school betaald!

*Heb je je inloggegevens van SOM nog niet (nieuwe leerlingen) dan kun je toch vast bestellen en moet je later nog een koppeling met de digitale leermiddelen maken. Daarover ontvang je dan wel mail!

Heb je je boeken binnen?

  • Check of het boekenpakket klopt met datgene wat je besteld hebt. Mis je nog iets? Kijk in jouw account of dat daadwerkelijk besteld is of nog na geleverd wordt.
  • Heb je onverhoopt de verkeerde boeken? Stuur het volledige pakket dan binnen 30 dagen terug met het bijgevoegde retourformulier. Dit is dan gratis. Bestel daarna wel het juiste pakket alsnog!
  • Belangrijk om te weten is dat niet elk vak ook fysieke boeken heeft. Het kan dus zijn dat je helemaal geen boeken thuisgestuurd krijgt omdat je alleen met digitale leermiddelen gaat werken. Of je wel of geen boeken krijgt lees je vanzelf in het bestelproces.

Hulp nodig?

Tot en met 27 juli kun je bellen met 06-46578133. Mailen kan de hele zomer door naar dbroersma@lauwerscollege.nl (let wel, tussen 27 juli en 30 augustus wordt de mail niet gelezen en beantwoord!)

Vanaf 30 augustus is het telefoonnummer ook weer bereikbaar.