<

Het coronavirus (update 13 maart 2020)

Lauwers College, 13 maart 2020

Gisteren heeft de rijksoverheid het volgende bekendgemaakt:

Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven (bron: rijksoverheid.nl).

Verder is bekendgemaakt dat bijeenkomsten met meer dan 100 personen in heel Nederland worden afgelast.

Voor ons betekent dit dat alle locaties van het Lauwers College geopend zijn en dat wij leerlingen en medewerkers die niet ziek zijn op school verwachten.

Naast het in acht nemen van de richtlijnen van RIVM (handen regelmatig wassen, niezen in de elleboog, gebruik papieren zakdoeken) wordt er op de locaties door schoonmakers en conciërges extra aandacht besteed aan hygiëne. Zo worden de deurkrukken en andere aanrakingspunten meerde malen per dag gedesinfecteerd.

Begin volgende week zullen wij u nader informeren over de bijeenkomsten die afgelast moeten worden. Tevens zult u informatie ontvangen over het wel of niet doorgaan van de reizen die op het programma staan en de financiële gevolgen van reizen die eventueel niet door kunnen gaan.

 
De informatiebijeenkomst over de reizen die gepland staat in Buitenpost op dinsdag 17 maart komt in ieder geval te vervallen.


Meer informatie kunt u vinden op www.rivm.nl/hygienerichtlijnen en voor actuele informatie over het virus verwijzen we u naar www.rivm.nl/nieuws.