<

Leerlingen Buitenpost sluiten project af met de HarkemaRun

Buitenpost, 22 juni 2023

Na een voorbereidingsperiode van tien weken tijdens het project ‘Fit zijn scoort’, stonden afgelopen dinsdag maar liefst 166 tweedeklassers en een tiental docenten van Lauwers College Buitenpost klaar voor de start van het loopevenement HarkemaRun.

Om 19.15 uur klonk het startschot voor de vijfkilometerloop rondom Harkema. De weersverwachtingen waren niet zo best, maar gelukkig kwam de echte regen pas aan einde van de loop en bleef het onweer uit. Met veel publiek langs de kant van de weg, en een uitermate goede feeststemming vanwege de feestweek in Harkema, werd er uitstekend gepresteerd en kwamen alle leerlingen trots en onder luid applaus over de finish. Een prachtige afsluiting van het waardevolle project ‘Fit zijn scoort’. 

Project ‘Fit zijn Scoort’
Het project ‘Fit zijn Scoort’ wordt georganiseerd vanuit het vak Lichamelijke Opvoeding (LO) voor alle tweedeklassers van het Lauwers College in Buitenpost. Vanaf 2009 is het een jaarlijks terugkerend project. In tien weken wordt er toegewerkt naar het succesvol deelnemen aan een officiële loop: de HarkemaRun. De trainingen gingen in maart dit jaar van start: één keer per week in klassikaal verband tijdens de lessen LO en minimaal één keer per week op eigen gelegenheid. Allemaal om het doel - minimaal 5 kilometer hardlopen - te behalen. Tijdens de lessen LO werd onder andere ingegaan op trainingstechnieken, looptechniek, voeding, mentale training en positieve groepsdruk. Aan de hand van een logboek hielden de leerlingen hun vorderingen bij. Uiteindelijk werkte iedere leerling toe naar een persoonlijk doel; een streeftijd voor de af te leggen kilometers. 

 

De uitslag top drie jongens en meisjes klas 2 en personeel:

Top 3 jongens:                                                          Top 3 meisjes:

-       Jonne Wijma                     20:37                         -     Jette Sikkema               24:26

-       Jorn de Jong                     20:42                         -     Hendrike Bakker           25:07

-       Matthijs Broersma             21:29                         -     Rieneke Wagenaar       27:12

Uitslagen personeel:   

-          Anne Gosse Damstra         21.37

-          Hendrik van Doezum         22:30

-          Gert van Duinen                22.37

-          Renze van der Meulen      23:11

-          Meindert van der Hoek      24:36

-          Aline de Boer                     28:16

-          Ljibbe Kuipers                   30:25

-          Hester Goet-Katma           31:00

-          Margriet Veninga               32:26

-          Dilys Vlieger                      33:26          

Sommigen deden het wat vlotter, anderen wat minder snel maar al met al een prachtige afsluiting van een geslaagd project. Op naar volgend jaar!

Namens de vaksectie L.O.
Rynette Leenstra & Anne Gosse Damstra

 

Dat onze vaksectie LO tot meer in staat is dan alleen hard rennen, bleek maar eens weer na de finish ;)