<

Goed beeld van leerling door sterke coaching, ook bij lockdown

Kollum, 22 januari 2021

De coronacrisis trekt diepe sporen, ook in onderwijsland. De tweede lockdown houdt de leerlingen en hun docenten opnieuw weg van de plek waar ze normaliter vijf dagen in de week vertoeven. Ook op de Campus Kollum heeft de dynamiek plaatsgemaakt voor momenten met louter stilte. Maar online is er volop actie.

Persoonlijk contact, ook in coronatijd

Het Lauwers College in Kollum ging ruim twee jaar geleden van start met het GO!-onderwijs waarbij aan élke leerling maatwerk wordt geleverd. De sterke coaching van de uitdagende methode betaalt zich in de coronatijd dubbel en dwars uit. ,,Iedereen is in beeld en krijgt volop aandacht”, zo luidt de algehele opinie.

Door het zogeheten gepersonaliseerd onderwijs (GO!) en de zelfstandigheid die dat van de leerlingen vergt, kon de school heel vlot overschakelen op de thuislessen. De wekelijkse gesprekken tussen de leerlingen en de coach, zoals die altijd op de Campus Kollum plaatsvonden, worden bij de lockdown online gevoerd. ,,Het is heel prettig om contact te hebben en te blijven houden. Zeker in deze tijd”, zo vertelt Petra Wierstra, docent Nederlands en coach in de onderbouw.

De een-op-een-gesprekken brengen goed in kaart waar de leerlingen tegenaan lopen en wat hen allemaal bezighoudt. ,,Het hoeft niet altijd over school te gaan. Juist niet. Ook andere zaken moeten aan bod komen”, aldus Wierstra.

Dat de leerlingen waarde hechten aan het regelmatige contact, blijkt uit reacties van sommige derdeklassers. Zij hebben niet meer wekelijks een coachgesprek, maar eens in de veertien dagen. Wierstra:

Sommigen verlangen terug naar de frequentie van het eerste en tweede jaar. Dat is heel fijn om te horen.

Door het intensievere contact is er ook sprake van een minder hoge drempel tussen leerlingen en docenten, is de ervaring van Wierstra. Dat uit zich onder meer in het spontaan vragen om extra uitleg door leerlingen. ,,Dat komt allemaal door GO!. Ik kreeg bijvoorbeeld van iemand die iets niet snapte, een verzoek om even te videobellen. Ik was helemaal flabbergasted. Het vraagt allemaal veel tijd en energie. Maar is de moeite meer dan waard.”  

Weinig tot geen achterstanden

Met GO!, waarbij de leerlingen met een Chromebook werken, wilde het Lauwers College Kollum toekomstbestendig onderwijs bieden. Een testcase als de coronapandemie laat zien dat dit zeker het geval is, aldus locatieleider Jannie de Vries. ,,We ondervinden het nu lijfelijk.” De Vries is ‘grutsk’ op haar team dat de boel in deze bizarre tijden draaiende houdt. ,,Het onderwijs is goed voor elkaar. Er zijn weinig tot geen achterstanden.”

Om - eventuele - achterstanden zoveel mogelijk te beperken, vangt de school leerlingen die moeite hebben om zich thuis te concentreren, op in de Campus. Ook leerlingen die thuis onvoldoende faciliteiten hebben of om een andere reden daar de lessen niet kunnen volgen, kunnen in het schoolgebouw terecht.

Persoonlijke begeleiding

Bij de persoonlijke begeleiding van de leerlingen speelt de dichte zorgstructuur van het Lauwers College Kollum een uiterst belangrijke rol. Door de korte lijnen heeft de school alle leerlingen goed in beeld. Elke ochtend was en is er een teamoverleg. ,,Dat hebben we in de coronatijd niet afgeschaft”, aldus De Vries. ,,Deze bijeenkomsten leveren zóveel op. Je hoort er belangrijke zaken, waarop je vervolgens kunt anticiperen.”

Ouders en verzorgers stellen het zeer op prijs dat hun kinderen door de werkwijze volop in de picture blijven, aldus De Vries. ,,Zij vinden het positief dat we er bovenop zitten.” De ouders zijn bij de GO!-onderwijsvorm sowieso al sterk bij school betrokken. Dat komt door de LOC-gesprekken, waarbij LOC staat voor Leerling Ouder Coach. Deze gesprekken zijn drie keer per jaar.

De omschakeling naar het thuisonderwijs wordt volgens Wierstra door de leerlingen dit keer anders beleefd dan bij de eerste lockdown in maart.

Er is een groot verschil. Toen was alles nieuw. De leerlingen beschouwden de eerste weken als een vakantie. Bij de eerste keer mochten ze ook nog van alles zoals sporten en naar de bioscoop. Nu missen ze elkaar heel erg.

Leeg schoolgebouw

Ook de reuring die het leven in een fysiek schoolgebouw met zich meebrengt, is er niet, zegt De Vries. ,,Er is geen interactie. Een groot deel van het sociale leven speelt zich af op school. De leerlingen missen heel wat, zitten thuis online en mogen niets. De disco, het kerstgala en verliefd worden; het wordt hen allemaal afgenomen. De schoolperiode vormt een belangrijk onderdeel in een mensenleven.”

Hoezeer de leerlingen het schoolgebouw missen, werd duidelijk in de laatste weken van de eerste lockdown vlak voor de zomervakantie. Bij een sollicitatie had de leiding voor een lesuurtje een aantal leerlingen nodig. Er was volop twijfel of daarvoor wel belangstelling voor zou bestaan. Het tegendeel bleek het geval. ,,De leerlingen stonden te springen om even voor een lesje naar school te komen...”

Ondanks alle beperkingen die de coronaperiode met zich meebrengen doen de leerlingen het goed, stellen Wierstra en De Vries. De schoolleiding en de docenten hebben volop waardering voor hoe de leerlingen met de lastige omstandigheden omgaan. ,,Ze doen het heel leuk.” Het team van het Lauwers College Kollum hecht er zeer aan om er als collectief voor de leerlingen te zijn. ,,We doen het samen en willen een luisterend oor bieden. De leerlingen staan hoog in het vaandel. Het gaat om hen.”