<

GO! heeft al veel gebracht en is in deze tijd van extra waarde

Grijpskerk, 19 februari 2021

Een schaterlach klinkt in de verte. Het geluid dat vervolgens door de diverse verlaten ruimtes rolt, doet de stilte eventjes teniet. Ook op het Lauwers College in Grijpskerk heerst door de lockdown een serene rust. Liever vandaag nog dan morgen mag/moet het er weer gonzen en bruisen, is de wens. ,,Een school is niet gebouwd om leeg te staan.”

De omstandigheden zijn door de coronacrisis helaas niet anders, weet locatiedirecteur Judith Veldhuis. ,,We hebben het ermee te doen en moeten het beste ervan maken.” Dat laatste lukt volgens Veldhuis prima. ,,We hebben de leerlingen echt goed in beeld.” De directeur maakt de leerlingen ook een groot compliment voor hun inzet tijdens het onderwijs op afstand. ,,Ze doen online allemaal uitstekend mee in de lessen.”

Voor de collega’s neemt Veldhuis eveneens haar petje af. ,,Een ieder stelt zich heel flexibel en creatief op. Het is continu schakelen en schipperen. Dat vraagt veel energie.” De docenten missen heel erg het persoonlijke contact met de leerlingen, ervaart Veldhuis. ,,Even een praatje, even over de schouder meekijken in een schrift of werkboek; dat is nu niet mogelijk.”

Op het Lauwers College in Grijpskerk krijgen de examenkandidaten les op school. Naast deze groep zijn er ook leerlingen in het gebouw die thuis niet uit de voeten kunnen met het onderwijs op afstand of daar moeite mee hebben. De vraag naar deze zogeheten noodopvang wordt steeds groter, vertelt Veldhuis. ,,Ook hierbij wordt maatwerk geleverd. Het duurt nu allemaal wel heel erg lang. Er is behoefte aan fysiek onderwijs en daar hechten we ook aan.”

De dag dat de leerlingen terug naar school mogen, kan voor de collega’s niet snel genoeg komen, aldus Veldhuis. ,,Docenten zijn docent geworden omdat ze het leuk vinden om met kinderen om te gaan en iets bij willen dragen aan hun ontwikkeling. Om dat via een scherm te doen, is niet de bedoeling.”

Ondanks alle beperkingen die de coronapandemie met zich meebrengt, heeft het Lauwers College Grijpskerk volgens Veldhuis de ontwikkelingen en vorderingen van de leerlingen goed in kaart. ,,Dat komt door de persoonlijke coaching en onze zorgstructuur. Ook varen we wel bij de kleinschaligheid. We staan voor de kinderen en doen het maximale om ze bij te laten blijven. Daar stellen we alles voor in het werk. Het is een grote verdienste van het team dat dit ook daadwerkelijk lukt binnen de huidige lastige omstandigheden.”

Dat de school goed uit de voeten kan met de lessen op afstand, heeft onder meer te maken met de invoering van het GO!-onderwijs, in de zomer van 2018. Hierbij wordt aan élke leerling maatwerk geleverd. Ook werken de kinderen bij elk vak op hun eigen niveau. De sterke coaching van de uitdagende methode loont in de coronatijd. Door het zogeheten gepersonaliseerd onderwijs (GO!) en de zelfstandigheid die dat van de leerlingen vergt, kon de school snel overschakelen op de thuislessen.

In het GO!-systeem zit sowieso al veel flexibiliteit, stelt Veldhuis. ,,Deze onderwijsmethode heeft ons al veel gebracht en is in deze tijd van extra waarde. De leerlingen zijn al gewend digitaal te leren, om te plannen en dingen te organiseren. Nu wordt er nóg meer van ze gevraagd. Het is superknap wat ze allemaal doen.”

De wekelijkse gesprekken tussen de leerlingen en de coach, zoals die altijd op school plaatsvonden, worden bij de lockdown online gevoerd. Sterker nog, de meeste coaches hebben vaak meerdere keren per week contact met een leerling. ,,Het is een sterk punt van ons onderwijs”, aldus Veldhuis. Bij de coachgesprekken gaat het niet alleen om zaken die louter met school te maken hebben. Integendeel. ,,Het gaat ook over het welzijn van de leerlingen. Het is belangrijk dat ze zich kunnen uiten over wat hen bezighoudt en wat er speelt.”

Voor de leerlingen die momenteel op school kunnen/mogen zijn, is er wel persoonlijke aandacht. ,,Gelukkig maar dat deze contacten er nog wel zijn”, vindt Veldhuis. De interactie is een waardevol aspect van het docentschap, stelt de locatiedirecteur. ,,Even een praatje maken over de leuke schoenen of broek die iemand aan heeft of aandacht schenken aan een ander aspect; dat soort contacten zijn er nu veel minder.”

Een deel van de - beperkte - dynamiek bestaat momenteel daarnaast ook uit het wijzen op de anderhalvemetermaatregel of de mondkapjesplicht. Daarbij wil de school volgens Veldhuis niet als een soort politieagent te werk gaan. ,,Het is ook niet te doen om de kinderen de hele dag in de gaten te houden. School moet een veilige plek en ontmoetingsplek voor ze zijn. Bovendien is het voor de leerlingen heel erg lastig. Ze komen in groepen naar school en binnen de muren is het ineens weer anders...”

Veldhuis heeft de indruk dat de leerlingen die op school zijn, het mooi vinden dat ze er samen kunnen komen en dat ze genieten van die mogelijkheid. Een viertal examenkandidaten van mavo 4 onderschrijft die visie helemaal. ,,Het is fijn dat we gewoon weer naar school kunnen”, zeggen Jason, Jesse, Korné en Ben. ,,Het is gezellig om hier te zijn en momenteel de enige plek waar je elkaar kunt ontmoeten.”

Daarnaast hebben de leerlingen baat bij de fysieke lessen. Het is effectiever dan onderwijs op afstand, geven ze aan. ,,Online doe je op sommige momenten minder goed mee en zijn de concentratie en motivatie minder. De leraar kan je in het klaslokaal stimuleren en iets extra’s geven. Ook zit je soms wel eens thuis en heb je helemaal niks te doen.”

Dat de examens definitief doorgang vinden, kan de jongens wel bekoren, alhoewel het ook ‘meer stress en spanning’ oplevert. Dat de eisen zijn versoepeld is volgens hen mooi meegenomen. ,,Het is en blijft een examen”, zo lachen ze. ,,We gaan met een écht diploma van school. Het vertrouwen in een goede afloop is er.”

Foto-onderschrift:
In een lokaal op de verdieping van het Lauwers College in Grijpskerk volgen examenleerlingen van de mavo een fysieke les.