<

Geslaagde doemiddag op het Lauwers College

Buitenpost, 16 november 2018

Ruim 200 basisschoolleerlingen waren woensdagmiddag aanwezig bij de doemiddag in Buitenpost. Na een hartelijke ontvangst werden zij in groepen verdeeld en gingen zij een middag ‘proefdraaien’. Er werden drie korte vaklessen gevolgd van 25 minuten met daartussen een pauze waarin muziek werd verzorgd door oudere jaars leerlingen.

Aan de blije gezichten van druk vertellende leerlingen, over wat zij hadden gedaan kan worden geconcludeerd dat deze middag erg geslaagd is geweest.

Op 22 en 27 november zijn nog twee voorlichtingsavonden voor meer informatie over het onderwijs op het Lauwers College, gevolgd door de Open dag op 16 januari.