<

Geslaagden tweede tijdvak 2017!

Lauwers College, 30 juni 2017

Locatie Buitenpost

vwo - Atheneum
Riemer Hoogsteen, Buitenpost.

havo
Joachim Boog, Visvliet; Corine Boorsma, Kollumerzwaag; Jilmer Dykstra, Oudwoude; Ellery Paauw, Munnekezijl; Marrit Postma, Buitenpost; Mark Vos, Surhuisterveen; Harry Weistra, Zwagerbosch; Bianca Wijbenga, De Westereen.

vmbo-Theoretische leerweg:
Minke Banga, Kollumerzwaag; Sanne Sangers, Kootstertille.

Locatie Grijpskerk

vmbo - Basisberoepsgerichte leerweg:
Verzorging:
Caitlin Groeneveld, Kommerzijl.

vmbo - Kaderberoepsgerichte leerweg:
Verzorging:
Loudy Oldenhuis, Grijpskerk.

vmbo - Theoretische leerweg:
Robin Baar, Grijpskerk; Frank Stuitje, Noordhorn; Matthijs Stuitje, Zuidhorn.

CSG Lauwers College - Locatie Kollum

vmbo Kaderberoepsgerichte Leerweg:
Zorg en welzijn: Sjieuwke Bouma, De Westereen

vmbo - Theoretische Leerweg Vakbekwaam:
Indra van Wieren, Twijzel


Alle geslaagden van harte gefeliciteerd.
We zijn trots op jullie!