<

Geen centrale examens dit jaar

Lauwers College, 24 maart 2020

Geen centrale examens dit jaar

De centrale examens gaan dit schooljaar niet door. Dat heeft minister Slob (onderwijs) besloten samen met de onderwijsorganisaties. De resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar. Scholen krijgen door dit besluit meer tijd om de schoolexamens af te ronden.

Schoolexamens

Het centraal examen (dus ook het Centraal Schriftelijk Praktijk Examen) komt dit schooljaar te vervallen.
Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen.

Op dit moment zijn nog niet alle regels bekend en wachten we nog op informatie van het ministerie van onderwijs.
Daarover komt meer duidelijk rond 6 april.

Het volgende kunnen we wel melden:

  • de PTA’s (Programma voor Toetsing en Afsluiting) zullen aangepast worden, we nemen alleen die toetsen af die noodzakelijk zijn om de eindtermen te halen;
  • CPE in Buitenpost gaat wel door.
  • we krijgen tot begin juni de tijd om de Schoolexamens af te nemen;
  • de toetsen zullen zo veel mogelijk op afstand afgenomen worden;
  • we gaan de herkansingsregeling voor PTA-toetsen bekijken en waar nodig aanpassen;
  • er volgt zo spoedig mogelijk informatie over de nieuwe zak- en slaagregeling en over de data waarop de uitslag bekend gemaakt zal worden;
  • de scholen blijven gesloten;
  • per locatie zal u gedetailleerd geïnformeerd worden over bovenstaande punten.


Onderwijs op afstand

Door de aangescherpte maatregelen die afgelopen maandag door de regering zijn afgekondigd gaan we er van uit dat we tot 1 juni de scholen gesloten houden en dat we doorgaan met het geven van afstandsonderwijs. Dat is niet ideaal, maar ik spreek mijn waardering uit voor de medewerkers die hun uiterste best doen om het onderwijs zo goed mogelijk door te laten gaan. We zullen ons binnenkort ook bezinnen op de vraag hoe we, gelet op de bijzondere omstandigheden, het afnemen van toetsen gaan regelen. Hierover zult u binnenkort geïnformeerd worden door de schoolleiding van de locatie waar uw zoon/dochter onderwijs ontvangt.

We wensen onze leerlingen, medewerkers en ouders/verzorgers veel sterkte in de komende weken en vertrouwen erop dat op deze wijze veel leerlingen hun diploma zullen behalen.

Met vriendelijke groet,

Gerard Janze
Bestuurder Lauwers College