<

Gastles voor vwo 6 Maatschappijwetenschappen

Buitenpost, 17 januari 2017

Op 16 januari 2017 heeft een medewerker van Prodemos een gastles gegeven aan de examenkandidaten MAW van het vwo.

Het onderwerp Criminaliteit wordt in de aanstaande toetsweek afgesloten, en ook het Centraal examen gaat voor een deel over Criminaliteit, dus alle reden om er intensief tijd aan te besteden.

Het boek hebben we al doorgenomen, nu is het tijd voor de praktijk om het een en ander goed te laten bijblijven. Het is boeiend en verrijkend om te zien hoe allerlei uitgangspunten en beginselen van onze rechtsstaat terug te vinden zijn in de praktijk.

In de gastles werd o.a. een videopname vertoond van een misdaad, waarna in groepen de zitting moest worden voorbereid en daarna uitgespeeld. Rechters, OvJ en advocaat in vol ornaat.

Het leverde mooie plaatjes.

A.s. donderdag het vervolg: dan wonen we zittingen bij van de politierechter in Leeuwarden.