<

FeRstival

Buitenpost, 11 april 2022

Wat in pracht middei!

It Lauwers Kolleezje hie trije geweldige dielnimmers nei de finale fan it FeRstival stjoerd.

  • Daniek (1C) brocht mei har gedicht us Blessy it publyk yn triennen… sa mei gefoel brocht . súper.
  • Jildou (1D) helle mei har gedicht: En wa bisto? In twadde plakje … geweldich!!
  • Us Topper: Marije (5vb) waard mei it gedicht “Ferlegen”  earste fan hiel Fryslân!!
    Sy hat in grutte beker én in wikselbeker krigen én se mei in fideoklip opnimme.

Grutsk op ús dielnimmers!

Groetnis, Sytske van Assen