<

Feestelijke opening VECON BUSINESS SCHOOL

Buitenpost, 7 november 2016

Op donderdagmiddag 17 november vieren we feest! De Vecon Business School wordt op die middag feestelijk geopend om 14:00 uur in het Junior College. Jullie zijn allen van harte uitgenodigd. De Vecon Business School start in klas 3.

Programma voor de feestelijke opening:

  •     Opening door twee ondernemende oud leerlingen
  •     Enkele leerlingen van klas 3 presenteren als ‘supermarktmanager’ het beste concept voor een supermarkt.
  •     Uitreiking van het Vecon predikaat door een vip van Vecon.

Dit alles onder het genot van een hapje en een drankje.

Over Vecon (zie ook folder)

Een VECON BUSINESS SCHOOL is een gecertificeerde school, die voor de economische

vakken doorlopende leerlijnen kent en de leerlingen extra leerstof en ervaringen biedt.

Binnen de gestelde eisen zijn de scholen vrij om de invulling van de extra’s af te stemmen op

hun eigen leerlingpopulatie en de mogelijkheden die de regio biedt. Ondernemerschap komt aan de orde. De manier waarop, kan variëren van projecten en gastlessen binnen de school tot bedrijfsbezoeken. De kennis en vaardigheden die de leerlingen nodig hebben om een goede keuze te maken en daarna succesvol aan hun loopbaan te beginnen staat centraal. Daarnaast wordt extra aandacht besteed aan oriëntatie op vervolgstudies, vaak d.m.v. contacten met opleidingen in de regio. Variatie in lesstof, contact met de praktijk en af en toe de school uit, blijken leerlingen enthousiast te maken en te activeren.

Vraag gerust aan Meinte, Ger en Greetje welke mogelijkheden worden geboden op het Lauwers College te Buitenpost!