<

Feest in Buitenpost na inspectiebezoek!

Buitenpost, 25 september 2015

Aan het einde van het inspectiebezoek op 24 september 2015 hebben de inspecteurs aangegeven vertrouwen te hebben in het onderwijsproces van de locatie Buitenpost. De inspecteurs geven aan dat ze op basis van de opbrengsten van het onderzoek nu al de beslissing nemen dat de afdelingen vmbo-tl en havo weer in het basisarrangement geplaatst kunnen worden. Afwachten tot het volgend onderzoek is niet nodig. Dat betekent dat in alle teams van de locatie de kwaliteit van het onderwijs op orde is. Een geweldig bericht!
Voor leerlingen en personeel is het prachtig om te constateren dat ze er in geslaagd zijn om in de teams havo en vmbo-tl in korte tijd het predicaat 'zwak' weg te werken. Met recht kunnen zij trots zijn op het behaalde resultaat. Dat resultaat geeft veel vertrouwen en energie voor de toekomst.