<

Excursie Rechtbank en Blokhuispoort Leeuwarden

Buitenpost, 5 juli 2019

Afgelopen voorjaar zijn docenten Noorman en Wagenaar met de 4e klassen maatschappijwetenschappen op excursie naar Leeuwarden geweest. Bij maatschappijwetenschappen is 'recht en justitie' een onderdeel van de leerstof. Na de theorie te hebben behandeld op school, was het tijd om de praktijk op te zoeken....

Rechtbankbezoek
Iedereen vertrok per bus of trein naar Leeuwarden. We hebben ons verzameld bij de rechtbank aan het Zaailand. We mochten deze ochtend een zitting van de politierechter bijwonen. Daar hebben we drie zaken meegemaakt: mishandeling, heling en diefstal. 

Zowel de leerlingen als de docenten vonden het erg interessant om te zien hoe een rechtszaak 'in het echt' verloopt. Welk verweer heeft de verdachte of zijn advocaat? Gaat de rechter hier in mee? Welk oordeel velt hij? Het mooie aan de zitting met de politierechter is dat deze ook direct uitspraak doet. Na afloop even napraten met leerlingen: "Waren de straffen te hoog of te laag?" of: "Is het terecht dat de rechter rekening houdt met persoonlijke omstandigheden?"

In de rechtbank zat voor ons een man die druk aantekeningen maakte. Waarom hij dit deed, bleek later in de Leeuwarder Courant... (zie foto)

Vervolgens vond een rondleiding plaats in oud-gevangenis de Blokhuispoort. Deze was tot en met 2007 nog steeds in gebruik als huis van bewaring. We zijn rondgeleid door een oud-bewaarder, die veel uitleg kon geven en bijzondere verhalen vertelde. 

Leerlingen reageerden enthousiast op de excursie. Het maakt de theorie van recht en justitie veel levendiger. Dit is zeker voor herhaling vatbaar! 

Mw. D. Wagenaar