<

Excursie Artis

Buitenpost, 25 januari 2023

Op donderdag 19 januari was het dan zover. Heel klas 2 is meegegaan naar het dierenpark Artis Amsterdam. Hier zijn ze aan de slag gegaan met een opdracht voor biologie en een voor nask. Na een gezellige busrit naar het park zijn de leerlingen direct aan de gang gegaan voor biologie. Dit ging om het observeren van verschillende dieren en het opzoeken van informatie hierbij. Na deze opdracht hadden de leerlingen vrije tijd en vanzelfsprekend vonden ze dit nog veel leuker. Wij als begeleiding werden volop meegenomen naar alle beestjes in het park.

Halverwege de dag zijn we het planetarium binnengegaan. Daar was een film te zien over ‘Buitenaardse werelden’ of beter gezegd: alles wat leefbaar is in ons zonnestelsel. Dit sloot geweldig aan op het Project Heelal waar alle tweedeklassers in de afgelopen weken druk mee bezig zijn geweest. Na de film moesten de leerlingen een interview in het park houden. We kunnen nu al niet wachten op de resultaten hiervan. Nadat de laatste dieren zijn bezocht, stond iedereen op tijd bij de uitgang en was het weer tijd om naar huis te gaan.

Naar onze mening was dit een zeer geslaagde dag/excursie. De leerlingen hebben nieuwe informatie opgedaan en een leuke dag beleefd. Nogmaals dank aan iedereen die heeft meegeholpen aan deze dag.

Aline de Boer, Felicia Bosma en Arjan Boersma