<

Examenleerlingen Lauwers College krijgen thuis en in de klas les

Buitenpost, 28 januari 2021

Bron: RTV NOF

BUITENPOST – Het is een vreemde tijd voor de leerlingen in het middelbaar onderwijs. Het grootste gedeelte van de jongeren krijgt thuis digitaal les vanwege het coronavirus, maar voor bijvoorbeeld examenleerlingen is een uitzondering gemaakt. Op het Lauwers College in Buitenpost krijgen de leerlingen van 5 havo momenteel ‘hybride onderwijs’; het ene deel van de klas zit de ene dag thuis, het andere deel krijgt dan gewoon les op school.

Dat constante schakelen tussen thuis en het klaslokaal is lastig, geeft examenleerlinge Kristien Gommers uit Kollumerzwaag toe. “It freget in soad enerzjy fan dy. Thús moast dy der echt ta sette. Mei mysels giet dat wol goed, mar ik begryp wol dat oare learlingen it dêr dreech mei ha.”

Ook docent bedrijfseconomie Meinte Brandsma kan dat beamen. Hij geeft al zo’n 27 jaar les in Buitenpost en heeft een situatie als deze nog nooit eerder meegemaakt. “Hast noch wat de neiging om de learlingen dy’t thús sitte te ferjitten”, vertelt Brandsma. “Gewoan even troch de klasse hinne rinne en yn de wurkboeken sjen, it is no allegear oars. Yn ‘e klasse hast gewoan mear ynteraksje mei de learlingen.”

Zorgen over examens

Hoewel de resultaten van de meeste leerlingen op peil blijven, zijn er wel zorgen over de examens. Volgens Sjouke Visser, teamleider havo in Buitenpost, zou het goed zijn als de examens doorgaan, maar wel in aangepaste vorm.

“Der binne safolle ferskillen tusken skoallen ûnderling, mar ek tusken de learlingen. De tarieding is dochs oars en ik tink dat wy dêrom wol wat oan de eksamens dwaan moatte. Dat moat yn de kommende wiken dúdlik wurde”, aldus Visser.Bron: RTV NOF