<

Energy Challenges

Buitenpost, 9 december 2019

Sinds het schooljaar 2017-2018 is ‘Energy Challenges’ een bekend begrip op het Lauwers College in Buitenpost. Het is de naam van een competitie, die is opgericht voor leerlingen om op een leerzame manier energie te besparen in schoolgebouwen. In deze competitie worden leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs in contact gebracht met de thema’s energie en energietransitie.

Ook dit schooljaar zal de school weer deelnemen aan de competitie. Energy challenges is een belangrijk onderdeel binnen de pijler duurzaamheid op de school. In de competitie wordt er vooral gefocust op energiebesparing binnen het kader elektriciteit, gas en water. Maar er komen ook andere onderwerpen aan bod, zoals circulair bouwen, afvalstromen enzovoort.

Samen zorgdragen voor de aarde, nu en in de toekomst, dat is wat wij als school graag willen. Het project Energy Challenges levert hier een belangrijke bijdrage aan.

-Meer informatie over het project vindt u op energychallenges.nl.-