<

Energy Challenges

Buitenpost, 10 februari 2019

Sinds het schooljaar 2017-2018 is ‘Energy Challenges’ een bekend begrip op het Lauwers College in Buitenpost. Het is de naam van een competitie, die is opgericht voor leerlingen om op een leerzame manier energie te besparen in schoolgebouwen. In deze competitie worden leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs in contact gebracht met de thema’s energie en energietransitie.

In het schooljaar 2017-2018 heeft het Lauwers College Buitenpost intensief meegedaan aan de competitie. Het team, samengesteld uit leerlingen van de eerste klassen, werd zelfs de uiteindelijke winnaar van de VO-scholencompetitie.

In het Lauwers College heeft een uitvoerig energieonderzoek plaatsgevonden. De school heeft van het onderzoek een gedetailleerd rapport ontvangen, inclusief maatregelen en aanbevelingen.

In het schooljaar 2018-2019 doet het Lauwers College niet mee aan de scholencompetitie, maar thema’s zoals energiebesparing en duurzaamheid blijven komende jaren wel nadrukkelijk op de agenda van de school staan.

Gedurende het schooljaar 2019-2020 zal de school weer deelnemen aan de competitie. In het ‘tussenjaar’ 2018-2019 zijn er speciale momenten gepland, waarop de aandacht wordt gevraagd voor energiebesparing en duurzaamheid.

Wat staat er de komende maanden op de planning? Een paar voorbeelden: 

Datum

Actie 

Bijzonderheden

dinsdag 12 februari 2019

Warmetruiendag

De kachel gaat een paar graden naar beneden. Een dag waarop we even heel bewust stil staan bij energieverbruik. 

donderdag 14 februari 2019

Rapport Energie onderzoek in het Lauwers College Buitenpost

Een officieel moment in de school. Vertegenwoordigers van Energy Challenges worden uitgenodigd. Aandacht voor aanbevelingen punten die door het Lauwers College worden geprioriteerd. 

maart en april 2019

Brugklassen en klimaat, milieu, energie en duurzaamheid

Tijdens de technieklessen aandacht voor E.C.

Per klas wordt in een blokuur aandacht besteed aan een belangrijk onderdeel.