<

Duurzaamheid moet rode draad worden op Lauwers College

Buitenpost, 24 januari 2020

In Buitenpost is de afgelopen week het startschot gegeven voor de bewustwordingscampagne Energy Challenges. Ook werd het logo ‘LC duurzaam’ onthuld. Leerlingen die het zogeheten SWAT-team vormen, namen die handeling voor hun rekening.

Duurzaamheid en energiebesparing staan hoog in het vaandel bij het Lauwers College. Op allerhande vlakken heeft de scholengemeenschap met vestigingen in Buitenpost, Grijpskerk en Kollum ook al maatregelen getroffen en groene investeringen gepleegd om een bijdrage te leveren aan een beter klimaat en milieu. Bij het weer gezond(er) maken van Moeder Aarde worden de leerlingen - uiteraard - betrokken. ,,Het gaat om hún toekomst”, aldus coördinator en coach Jelle Hoogterp.

Samen met z’n collega’s Nynke Bouma en Eelco van der Kooi maakt Hoogterp deel uit van de werkgroep duurzaamheid. Twee jaar geleden deed het Lauwers College voor de eerste keer mee aan Energy Challenges, waarbij jongeren worden uitgedaagd om slim met energie om te gaan. De campagne van 2018 wierp de nodige vruchten af, qua besparingen én qua bewustwording. ,,Er is op talrijke vlakken heel veel te winnen”, weet techniekdocent Hoogterp over de effecten.

Net als twee jaar geleden doen ook dit keer weer eerstejaarsleerlingen mee aan de Energy Challenges. De groep presenteerde zich bij de kick-off als SWAT-team. Met deze afkorting - in de Verenigde Staten staat SWAT voor een speciale eenheid die in actie komt bij lastige klussen - geven de scholieren aan dat ze Samen Werken Aan de Toekomst belangrijk vinden. Het (gemeenschappelijk) omarmen van Moeder Aarde komt ook terug in het logo ‘LC duurzaam’ dat werd onthuld.

Het nieuwe logo gaat de school gebruiken bij thema’s rond duurzaamheid. Als het aan de werkgroep ligt, wordt er voortaan bij álle vakken stilgestaan bij duurzaamheid en besparing. In alle secties is wel iets te bedenken waarmee je met dit thema aan de slag kunt gaan. ,,Het is een hot item. Het klimaat en het milieu houden de kinderen bezig. Door er aandacht aan te schenken krijg je een sneeuwbaleffect met steeds meer attentie.”

Bij de talen is het bijvoorbeeld niet verkeerd om een leestekst over afvalverwerking te behandelen, is de redenering van de werkgroep. ,,Het kan soms heel eenvoudig.” De vaksecties op het Lauwers College worden uitgedaagd om invulling te geven aan duurzaamheid. ,,Denk na over het thema”, stelde Hoogterp bij het campagnestartschot richting z’n collega’s. ,,Er gebeurt al heel veel op school. Maar we willen duurzaamheid breder trekken dan de campagne Energy Challenges. Het proces is belangrijker dan de getallen.”

Aan de leerlingen van het SWAT-team zal het in ieder geval niet liggen dat duurzaamheid en energiebesparing onvoldoende onder de aandacht komt. Enthousiast en energiek presenteerde de groep zich bij de kick-off. Wekelijks zal het team om tafel om te brainstormen en invulling te geven aan de besparingsuitdagingen. ,,Het klimaat en milieu zijn heel belangrijk. Alles wat we doen, helpt toch een beetje mee. Hoe het nu gaat, is niet goed. Het kan en moet beter”, aldus de scholieren.

Door op kleine dingen te letten kan er al het nodige worden bereikt, aldus het SWAT-team. ,,Het licht uitdoen als je je kamer uitgaat, de PlayStation niet continu aan laten staan, de kachel iets eerder uit, apparatuur helemaal uitschakelen in plaats van stand-by, op school het digibord en de beamer uitdoen in de pauzes; dat kun je allemaal best doen. Het is goed voor het milieu en bespaart ook nog geld.”

Dat het Lauwers College volop aandacht wil besteden aan het thema duurzaamheid, vinden de leden van het SWAT-team geweldig. ,,De school hoeft het niet te doen, maar gaat er wel mee aan de slag. Dat is mooi, zodat we ons allemaal bewust worden van het belang van een goed klimaat en milieu.”