<

Debatteren kun je leren!

Kollum, 12 februari 2016

Donderdag 11 februari 2016 hebben de examenkandidaten maatschappijleer 2 van het Lauwers College uit Kollum een workshop debatteren gevolgd op het Stellingwerf College in Oosterwolde. De training werd verzorgd door Jos Soliman en Else van Nieuwkerk van het Nederlands Debat Instituut. Aan de hand van verschillende stellingen zijn de leerlingen met elkaar in debat gegaan.
Het Lauwers College vindt het belangrijk dat jongeren leren debatteren. Door te debatteren leren jongeren spreken, luisteren en argumenteren. Dit geef hen zelfvertrouwen en de benodigde vaardigheden om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. Daarnaast leren jongeren standpunten van verschillende kanten te bekijken, te bevragen en te begrijpen. Kortom debatteren op school is een bewezen middel om jongeren voor te bereiden op actief burgerschap.

Docent en leerlingen kijken terug op een geslaagde workshop.