<

Campagnetour CDA

Buitenpost, 14 maart 2017

Op maandag 13 maart 2017, kwam het CDA campagneteam langs op het Lauwers College met de leus “Kies Fries”.

Het initiatief hiertoe kwam van het lokale en provinciale CDA en werd door locatieleiding en MAW docenten aangegrepen voor een lesje politiek voor de leerlingen die hierin examen gaan doen.

De bovenbouwleerlingen van havo en vwo met Maatschappijwetenschappen in het pakket schoven een blokuur lang aan in de aula van het Junior College om kennis te maken met het verkiezingsprogramma van het CDA en de Friese CDA kandidaten voor de verkiezingen van 15 maart a.s.

Aanvankelijk wat schuchter, maar al doende meer gedurfd kwamen de opmerkingen en kritische vragen vanuit de zaal, daarbij geholpen door hun docenten. Natuurlijk ging het over de politieke rel met Turkije, maar ook over het leenstelsel, maatschappelijke dienstplicht en het drugsbeleid.

Er werd afgesloten met ‘een applaus voor jezelf ‘ vanwege de optimale aandacht en betrokkenheid en een applaus voor de kandidaten van het CDA die erin geslaagd zijn de soms complexe materie in leerlingentaal te verwoorden.

De leerlingen mochten een CDA gadget uitzoeken. Het campagneteam werd succes gewenst voor de a.s. verkiezingen en er werden gegevens uitgewisseld tussen politici en docenten om het contact ook lokaal voort te zetten.

Anneke van Diggelen
Docent MAW