<

Bruisende doe dagen en open huis Lauwers College Grijpskerk

Grijpskerk, 31 januari 2020

Op 14, 16 en 23 januari opende het Lauwers College in Grijpskerk haar deuren voor aspirant leerlingen op de doe dagen. Leerlingen uit groep 8 van verschillende basisscholen in de omgeving hadden deze dagen de gelegenheid om een kijkje te nemen op het Lauwers College en een aantal korte lessen bij te wonen. 

De leerlingen konden kort kennismaken met de school, enkele docenten en leerlingen en verschillende vakken. Ze kregen een korte les gymnastiek, biologie en konden creatief aan de slag bij beeldende vorming. Daarnaast kregen ze van leerlingen uit de brugklas informatie over de Learning Portal. Een online platform dat in Grijpskerk gebruikt wordt binnen het gepersonaliseerde onderwijs.

De wat onzekere blikken maakten snel plaats voor stralende oogjes en rode wangen. De leerlingen van groep 8 waren erg enthousiast en leuk om mee aan de slag te gaan. In totaal zijn er rond de 250 leerlingen op bezoek geweest in deze drie dagen.

Op 28 januari werd de informatie campagne afgesloten met het traditionele open huis. Er was deze avond volop bedrijvigheid in de school. Alle lokalen waren open om belangstellenden alle facetten van het onderwijs te kunnen laten zien. Er was niet alleen veel te bekijken, maar vooral ook veel te doen. Alle docenten werden geassisteerd door leerlingen van het Lauwers College. Zo kon er salmiak gemaakt worden bij scheikunde, het suikergehalte worden bepaald in chips en appels bij biologie, salto’s worden gemaakt bij gymnastiek, muziekinstrumenten worden bespeeld bij muziek en een dagopening bijwonen bij de docent godsdienst. Dit is nog maar een kleine greep uit alle activiteiten die gedaan konden worden.

Naast alle activiteiten was er ook ruimte voor informatie. In drie rondes konden ouders en hun kinderen informatie krijgen over het Lauwers College in Grijpskerk en was het mogelijk om de vragen die er zijn te stellen. Een apart lokaal was ingericht voor GO! Gepersonaliseerd Onderwijs, waar het Lauwers College in Grijpskerk sinds twee schooljaren mee werkt. Zowel docenten, leerlingen en ouders waren aanwezig in dit lokaal om informatie te geven en vragen te beantwoorden. Ook in de time-out, een plek waar leerlingen terecht kunnen als ze even vastlopen, waren docenten en leerlingen aanwezig om te laten zien wat de time-out is en hoe waardevol die is voor de school.

Drie uren lang was de school goed gevuld met nieuwsgierige ouders en leerlingen uit groep 7 en 8. De enthousiaste en betrokken docenten en leerlingen hebben de school goed kunnen laten zien aan alle bezoekers. De school bruiste in de maand januari! Het Lauwers College in Grijpskerk kan tevreden terugkijken op geslaagde doe dagen en een sfeervol open huis.