<

Broodjes gezond weer te koop!

Buitenpost, 16 oktober 2017

Elke woensdag zijn er weer broodjes gezond te koop. Leerlingen uit voornamelijk leerjaar 2 gaan elke woensdag onder leiding van Celia of Tatiana, één van de beide moeders, in viertallen de broodjes maken. In klas 2 wordt namelijk het onderwerp voeding behandeld tijdens de biologielessen.
De leerlingen kiezen eerst welk soort broodje gezond ze zullen gaan maken. Er moet groente en/of fruit op zitten. En als er kaas gebruikt wordt dan kiezen we voor de 30+ kaas.
Eén of twee van dat viertal maakt de poster om reclame voor de broodjes te maken. Vervolgens worden de broodjes ook door hen voor 1 euro per stuk aan de leerlingen en docenten verkocht in de eerste en tweede pauze.
Vanaf dit jaar wordt er met het schoolpasje betaald.  
De leerlingen zijn er de eerste drie uren van de ochtend mee bezig. Deze uren gelden als drie stage-uren voor hun maatschappelijke stage. Zij krijgen een stageformulier dat ze in hun stagemap moeten bewaren. Op deze manier willen we bijdragen aan een gezondere school en de leerlingen bewuster maken om gezond te eten.