<

Bezoek Rechtbank Groningen door havo 4

Buitenpost, 14 november 2022

De havo-4-groepen maatschappijwetenschappen bezochten de rechtbank van Groningen afgelopen maandag 31 oktober. De leerlingen zaten op de publieke tribune en zagen in kort tijdsbestek verschillende zaken afgehandeld worden door de politierechter. Naast enkele zaken over kleine winkeldiefstallen, zijn mij drie zaken in het bijzonder bijgebleven.

Bij een zaak over huiselijk geweld wilde de verdachte niet binnenkomen. Hij bleef vlakbij de deur, buiten de zaal, staan met zijn advocaat. Duidelijk hoorbaar uitte hij zijn ongenoegen over de aanwezigheid van een onverwachts groot publiek. Maar rechtszaken zijn openbaar in onze rechtsstaat. Hij verliet de rechtbank zonder zijn zaak bij te wonen. Er werd een taakstraf opgelegd.

Bij een andere zaak was er een geëmotioneerde verdachte uit Polen, bijgestaan door een tolk. Hij had in een werkloze periode een kleine winkeldiefstal gepleegd. Hij wilde zijn dochter financieel ondersteunen. De rechter hield rekening met de omstandigheden en legde een voorwaardelijke vrijheidsstraf op.

Bij weer een andere zaak was de verdachte een jongeman. Hij had onder invloed zijn auto tegen een boom gereden. Hij kon zich klaarblijkelijk niets herinneren van door hem geuite beledigingen en bedreigingen richting de twee agenten die hem daarbij hadden aangetroffen. Na een indrukwekkend pleidooi van de advocaat viel de straf (een geldboete) een stuk lager uit dan de officier van justitie geëist had.

Tussen de zaken door mochten leerlingen binnen de zaal vragen stellen aan de rechter, die zich zeer open en onderhoudend opstelde. Buiten de zaal konden leerlingen nog eens de zaken bespreken met elkaar. De automaat met gratis warme dranken was ook snel gevonden.

Naderhand bezochten verscheidene leerlingen nog het centrum van Groningen om er wat cultuur te proeven. Het is een interessante excursie geweest.

Gijs Boerhout