<

Betrokken partijen tekenen intentieverklaring Campus Kollum

Kollum, 22 januari 2024

Foto ter illustratie

 

Foto ter illustratie: Gosse Kamminga - Huismeester/conciërge Kollum

Afgelopen donderdag tekenden de bestuurders van de betrokken organisaties een intentieverklaring tot het realiseren van de Brede Campus Kollum. “Dizze yntinsjeferklearring is in wichtige stap foar de útwreiding fan de hjoeddeiske Campus yn Kollum. Dêrnjonken wolle wy ek romte bieden bliuwe oan de moaie gearwurking tusken de skoallen, berneopfang, biblioteek en it doarpshûs”, aldus wethouder Jouke Douwe de Vries van gemeente Noardeast-Fryslân.

Er is sprake van ruimtebehoefte binnen de huidige Campus

De huidige Campus heeft een sterke aantrekkingskracht op de omgeving. Hierdoor is er behoefte om meer leerlingen te kunnen huisvesten. Dit is in eerste instantie opgelost door middel van tijdelijke huisvesting. Eerst door middel van containerunits en later in het voormalig Lauwerscollege-gebouw aan de Johannes Bogermanstraat. De realisatie van de Brede Campus moet hiervoor een permanente oplossing bieden. Daarnaast biedt de nieuwbouw ruimte aan TIKO-kinderopvang om meer kinderen op te kunnen vangen en biedt het ruimte voor ontmoeting. “In wichtich punt yn ús 'Integraal Huisvestingsplan’ (IHP) foar it ûnderwiis is om te kommen ta 'integrale kindcentra' (IKC's) yn ús gemeente, wêryn't basisûnderwiis en berneopfang nau gearwurkje. Mei de realisaasje fan de Brede Campus jouwe we dêr ek ynfolling oan”, aldus wethouder De Vries.

De komende maanden worden de plannen verder uitgewerkt

Met de ondertekening van de intentieverklaring is de realisatie van De Brede Campus een stap dichterbij. De verklaring werd ondertekend door Piter Jelles !mpulse (Ovo Fryslân-Noord), Stichting Campus Kollum, Lauwers College (Fierder Onderwijs), TIKO kinderopvang, OBS Prof. Casimier school (Roobol), CBS Kon. Julianaschool (Arlanta) en gemeente Noardeast-Fryslân. De komende maanden wordt door de betrokken partijen in samenwerking met het dorp verder gewerkt aan de plannen.